Wizualizacja Forum Radunia

Multi Development Poland podpisała ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Toruńskiej przedwstępną umowę kupna-sprzedaży położonej w Gdańsku nieruchomości gruntowej o powierzchni blisko 3 tys. mkw. Nieruchomość zostanie połączona z Forum Radunia.

 Forum Radunia planowano zbudować na  obszarze 5,5 ha, w rejonie Targów Siennego i Rakowego. Nabycie nowej działki nabycie umożliwi zwiększenie powierzchni całkowitej centrum handlowego do 60 tys. mkw.

– Jestem bardzo zadowolony z faktu, że po długich rozmowach udało się sfinalizować podpisanie, w kształcie satysfakcjonującym obie strony, przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży działek należących do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek– mówi Tomasz Matusiak, dyrektor Multi Development Poland.

-Nabycie dodatkowego terenu znajdującego się w rejonie inwestycji Forum Radunia z pewnością uatrakcyjni projekt i pozwoli na poszerzenie oferty handlowej. Planujemy, aby teren, który nabędziemy wraz z budynkiem został włączony do projektu wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego w sposób gwarantujący jeszcze dalej idące wzmocnienie funkcji komercyjnych i miastotwórczych oraz wykreowanie najwyższej jakości przestrzeni publicznej. Natomiast zaadaptowany budynek przyczyni się do wyeksponowania historyczno-kulturowych aspektów realizowanej inwestycji, tak by po jej zakończeniu stanowił ważny element rozpoznawczy tego wyjątkowego projektu, jakim jest Forum Radunia Inwestycja Forum Radunia będzie stanowić bezpośrednie przedłużenie istniejącego historycznego Głównego Miasta i Traktu Królewskiego. Centrum będzie dobrze skomunikowane, co zapewni realizacja Węzła Integracyjnego Komunikacji Trójmiejskiej przy Alei Armii Krajowej, zapewniającego bezpośrednią dostępność do przystanków autobusowych, tramwajowych i nowego przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej- podkreśla Tomasz Matusiak.

Istotną częścią projektu jest realizacja obiektów użyteczności publicznej jak Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej oraz budowa ulicy Nowe Podwale Grodzkie. W pierwszym etapie budowy (którego zakończenie przewidziano na 2015/2016 rok) zostanie zrealizowane przykrycie torów wraz z wielopoziomowym ogólnodostępnym parkingiem oraz kompleks urbanistyczny o funkcjach handlowo–usługowych, rozrywkowo–gastronomicznych i rekreacyjnych o powierzchni najmu około 60 tys. mkw., a także równolegle wykonane zostaną projekty o charakterze publicznym obejmujące CDHMG, drogi oraz pozostałą infrastrukturę. Etap drugi zakłada budowę kompleksu biurowego nad płytą (ukończenie do 2020 roku).

Multi Development Poland należy do Multi Development B.V. który jest deweloperem i zarządcąm śródmiejskiej przestrzeni handlowej. Działa na europejskim i tureckim rynku. Firma buduje i zarządza wielofunkcyjnymi centrami handlowymi, posiada własne architektoniczne biuro projektowe T+T.