Burger King

 – Z dumą mogę ogłosić, że pierwsza połowa roku 2012 była dla AmRest bardzo udana. Ponownie udało nam się poprawić wyniki spółki pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej – informuje Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej AmRest.

– AmRest rozwija się nie tylko poprzez szybki wzrost organiczny, czego dowodem są 43 nowe otwarcia, ale również dzięki poprawie sprzedaży w istniejących już restauracjach. W pozostałej części roku będziemy kontynuować dynamiczne otwieranie nowych restauracji, w tym markę La Tagliatella na nowych rynkach- zapowiada Henry McGovern.

Przychody AmRestu wzrosły o 41,6 proc. do 261 mln euro, EBITDA wzrosła o 50,4 proc. do 33 mln euro, marża EBITDA wzrosła z 11,9 proc. do 12,7 proc., zysk netto wzrósł o 11,5 proc. do blisko 6 mln euro.

Zarząd AmRest oczekuje, że trendy, które obserwowano w pierwszej połowie utrzymają się również w dalszej części roku. Odczuwając spowolnienie gospodarcze na większości rynków, AmRest będzie się w dalszym ciągu skupiać na poprawie zyskowności i wyników sprzedaży poprzez rozszerzanie oferty menu, w szczególności rozbudowę kategorii Value.

Będąc świadomym presji inflacyjnej ze strony kosztów żywności, zarząd AmRest spodziewa się, że dzięki długoterminowym kontraktom i relacjom z dostawcami spółka nie będzie narażona na wzrosty kosztów w ciągu najbliższych miesięcy.

Do końca roku otwarte zostanie kolejne 40 restauracji w tym 10 restauracji La Tagliatella na nowych dla AmRest rynkach, z których pierwsze spodziewane jest w Chinach. W roku 2012 otwarte zostanie w sumie ok. 80 restauracji. Roczne nakłady inwestycyjne nie przekroczą 350 mln zł. 

AmRest zarządza obecnie pięcioma markami restauracyjnymi w dziewięciu krajach Europy. Na koniec sierpnia 2012 firma prowadziła 719 restauracji pod szyldami: KFC, Burger King, Starbucks, La Tagliatella i Pizza Hut.