Thomas Loeffler, GENI Polska

Firma GENI przestrzega najemców, że trzymanie się tradycyjnych kryteriów przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji centrum handlowego bywa zawodne. 12 i 13 września 2012 roku podczas Shopping Center Forum & Trade Fair odbyły się warsztaty dla najemców centrów handlowych prowadzone przez dyrektora zarządzającego GENI Polska Thomasa Loefflera.

Zwykle- podkreślał prelegent- wybierając miejsce pod budowę galerii zwraca się uwagę na duże natężenie ruchu przy planowanym obiekcie, wysoką siłę nabywczą osób mieszkających w pobliżu budowanego centrum, dobrą widoczność projektu z sąsiadujących dróg dojazdowych, bliskość autostrad, bądź skrzyżowań autostrad i podobnych czynników.

Tymczasem z  doświadczenia GENI wynika, że takie podejście może być niebezpieczne, nie gwarantując sukcesu w centrum handlowym. Gdyby kryteria te były wystarczające, można by stosując się do nich łatwo tworzyć dobrze funkcjonujące centra handlowe- podkreślał Thomas Loeffler.

Jego zdaniem problem jest bardziej złożony i szukając lokalizacji centrum handlowego należy podchodzić do tego indywidualnie, zwracając uwagę na wszelkie lokalne uwarunkowania.

Z drugiej strony- podkreślał Thomas Loeffler nie warto się zrażać czasowymi problemami obiektów handlowych. Tu podawał przykład galerii, w której obroty wyraźnie spadły z powodu prowadzonego w pobliżu remontu drogi. Po jego zakończeniu wszystko wróciło jednak do normy.

Prelegent podkreślał, że warunki inwestowania w Polsce bardzo się zmieniły. Jak mówił: kilka lat temu wystarczyło rzucić lotkę w mapę Polski i tam gdzie się wbiła budować centrum handlowe.  Sukces był gwarantowany.

Obecnie- przestrzegał Thomas Loeffler-  nawet drobiazgi moga przesadzic o sukcesie czy porażce obiektu. Jako przykład wymienił zbyt wysokie stopnie przy wejściu do pewnej galerii, które skutecznie odstraszyły klientów.

Podczas  warsztatów zaprezentowano szereg case studies. Jednym z ciekawszych przykładów była symulacja zachowań klientów pochodząca z badania ankietowego przeprowadzonego w jednym z centrów handlowych w Polsce (podobne wyniki uzyskano dla wszystkich innych badań ankietowych przeprowadzonych przez firmę GENI). Wyniki te pokazują, że około 90 proc. wszystkich wizyt klientów w centrach handlowych związanych jest z miejscem zamieszkania. Dowodzi to, jak ważne jest, aby lokalizacja centrum handlowego miała duży potencjał osób zamieszkujących w najbliższym otoczeniu.

Ciekawym przykładem badań ankietowych przeprowadzonych przez firmę GENI w centrach handlowych jest zestawienie ukazujące jak mały odsetek klientów łączy zakupy w poszczególnych formatach handlowych danego obiektu. Np. zakupy w galerii handlowej i supermarkecie podczas jednej wizyty w centrum handlowym połączyło jedynie 4,5 proc. respondentów, a ponad 60 proc. ankietowanych dokonała zakupu tylko w jednym formacie na terenie centrum handlowego (tylko galeria, lub tylko supermarket, lub tylko kino).

GENI jest firmą konsultingową, specjalizującą się głównie w branży handlowej i w sektorach z nią związanych. Świadczy usługi dotyczące analiz lokalizacji i catchment area, przydatnych w takich obszarach działalności jak: rozwój i ekspansja, konsolidacja, restrukturyzacja, zmiana lokalizacji oraz reorganizacja (zarówno lokalizacji pojedynczych, jak i całych sieci handlowych). Analizy GENI dotyczą wszystkich głównych formatów handlowych takich jak hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, DIY, handel specjalizowany, centra handlowe.