Galeria Zamek

Dochód Immofinanz Group z wynajmu w Polsce zwiększył się w pierwszym kwartale roku rozliczeniowego firmy, z niemal 11  do ponad 15 mln euro. Stanowi to 9,4 proc. łącznych dochodów Grupy z wynajmu- informuje Immofinanz w komunikacie.

Wyniki z działalności operacyjnej w Polsce zmniejszyły się z ponad 23 mln euro do ponad 14 mln euro, a ich wpływ na łączne wyniki operacyjne Grupy wyniósł prawie 12 proc. Zysk z działalności operacyjnej w Polsce wyniósł prawie 12 mln euro (z dnia 31 lipca 2012).

W całej Grupie dochód z najmu w I kwartale przekroczył 162 mln euro, rosnąc o ponad 14 proc.

 Zysk netto Immofinanz był o 16 mln euro niższy niż przed rokiem i wyniósł 69 mln euro. Spadek ten był- jak tłumaczy spółka- wyłącznie wynikiem gwałtownego obniżenia wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Przepływy pieniężne brutto wzrosły o 67,6 proc. do blisko 108 mln euro.

– Dobrze rozpoczęliśmy pierwszy kwartał naszego roku finansowego, szczególnie z punktu widzenia wzrostu dochodów z najmu i przepływów pieniężnych. Nasz sukces potwierdzają nasze wyniki. Dają one nam nie tylko silniejszą pozycję konkurencyjną, ale również potwierdzają, że sytuacja na rynku nieruchomości się poprawia. – powiedział Eduard Zehetner, prezes Immofinanz Group.

– Do końca tego roku finansowego, oczekujemy kontynuacji stabilnego wzrostu na poziomie osiągniętym w pierwszym kwartale. Będziemy nadal realizować naszą strategię, redukując koszty operacyjne oraz koncentrując naszą uwagę na generowaniu przepływów pieniężnych. Plany grupy obejmują również dalszą optymalizację i zwiększenie wynajmu w naszych istniejących inwestycjach. Zaraportowane w ramach wyników finansowych negatywne wpływy niepieniężne będą w znacznym stopniu wyeliminowane pod koniec tego roku dzięki restrukturyzacji kapitału w nieruchomościach na terenie Europy Wschodniej.

W Polsce Immofinanz Group posiada 9,4 proc. łącznego portfolio firmy. W jego skład wchodzi 35 obiektów, z czego 24 to obiekty istniejące, osiem w trakcie planowania i trzy w budowie. Ich łączna wartość księgowa wynosi 977 mln euro (934,5 mln w obiektach istniejących, 23,6 mln w budowie, 19,9 mln w inwestycjach planowanych).

Grupa Immofinanz nadal koncentruje swoją działalność na krajach Europy Wschodniej, gdyż gospodarki w tych krajach mają znacznie większy potencjał wzrostu, aniżeli te w krajach Europy Zachodniej.