Salon sieci CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2012 spółki NG2 wyniosły blisko 134 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku o ponad 30 proc. Przychody za okres styczeń – wrzesień wyniosły prawie 882 mln zł i były wyższe o ponad 21 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej spółki za wrzesień wyniosły ponad 129 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 49 proc., narastająco za okres styczeń – wrzesień wyniosły przeszło 841 mln zł i były wyższe o ponad 30 proc. w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.

Grupa NG2 deklaruje, że w latach 2013-2015 zamierza umocnić pozycję za na rynku obuwniczym w Polsce i zostać liderem w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Firma planuje tezż ekspansję w innych krajach Europy.

Do NG2 należą  salony obuwnicze takich marek jak CCC, Quazi, Boti oraz Lasocki. Spółka posiada ponad 700 placówek, z czego połowę w Polsce.

Powierzchnia należących do NG2 sklepów  w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech ma wzrosnąć o blisko 93 tys. mkw., w sklepach franczyzowych w Europie Środkowej i Wschodniej o ponad 34 tys. mkw.