Jan Mroczka, prezes Rank Progress SA

Fundusze Noble TFI dokupiły pakiet akcji spółki Rank Progress SA, przekraczając tym samym 5-proc. ustawowy próg zaangażowania. To pierwszy inwestor instytucjonalny ujawniony w akcjonariacie spółki.

– Zauważamy coraz większe zainteresowanie funduszy inwestycyjnych naszą spółką. Dowodzi to, że profesjonalni uczestnicy rynku oceniają, że Rank Progress jest stabilną perspektywiczną spółką efektywnie realizującą unikalny model biznesowy- mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

-To bardzo satysfakcjonujące, że udało nam się zdobyć zaufanie największych inwestorów w zaledwie 2 lata od naszego giełdowego debiutu. Liczymy na to, że w ślad za Noble TFI pójdą inne, dotąd nieujawnione fundusze inwestycyjne, obecne zapewne w naszym akcjonariacie – dodaje prezes Mroczka.

Noble TFI poinformował, że zarządzane przez niego fundusze dokupiły prawie 650 tys. akcji Rank Progress. Tym samym zwiększyły swój udział w ogólnej liczbie głosów z 4,29 proc. do 5,49 proc. Przekroczenie progu 5 procent udziałów, zgodnie z przepisami, wymaga ujawnienia się w akcjonariacie.

Przypomnijmy, Rank Progress w ciągu dwóch lat obecności na głównym parkiecie GPW wygenerował ponad 240 mln zł zysku netto. Co roku spółka wypłaca dywidendę. Na ten cel z zysku za 2011 roku zostało przeznaczone 50 mln zł.