Salon Solar

Firma Solar Company SA, właściciel sieci sklepów z odzieżą dla kobiet we wrześniu 2012 roku osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży przekraczające 14 mln zł.  Były one niższe od osiągniętych we wrześniu 2011 roku o 41 proc.

Sprzedaż w salonach własnych, we wrześniu 2012 roku spadła o 49 proc. w porównaniu do roku 2011. Taka sytuacja- jak podkreśla spółka w komunikacie – stanowi zasadniczą zmianę dotychczasowego trendu sprzedaży.

Znaczący spadek sprzedaży we wrześniu, będącym okresem wprowadzania nowej kolekcji, obniża zdaniem zarządu możliwość realizacji prognozy opublikowanej w prospekcie emisyjnym.

W okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku sprzedaż realizowana w salonach własnych spadła o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011, przy czym wynikało to z niższej sprzedaży w maju i czerwcu 2012 roku, co w ocenie spółki było związane z jednorazowym efektem odbywających się w tym okresie mistrzostw Euro 2012.

Zarząd Solar Company, reagując na osłabienie popytu, na bieżąco decyduje o ustalaniu cen nowo wprowadzanej kolekcji jesienno-zimowej. Podjęte decyzje skutkowały niższą skonsolidowaną marżą brutto na sprzedaży osiągniętą przez spółkę we wrześniu 2012 roku w porównaniu z wrześniem 2011 roku.

W IV kwartale 2012 roku prawdopodobne jest że, spółka będzie zmuszona utrzymywać niższą marżę, co może uniemożliwić realizację prognozy wyników finansowych.

Spółka Solar działa od 1989 roku. Firma jest właścicielem odzieżowej marki Solar skierowanej do kobiet. Grupa rozwija sieć sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Obecnie sieć ma łącznie 236 placówki. W Polsce pod szyldem marki działa 198 punktów handlowych, w tym 74 sklepy własne, osiem sklepów franczyzowych oraz 116 sklepów partnerskich. Średnia powierzchnia salonu Solar to ok. 129 mkw. Marka posiada także swoje sklepy w Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, na Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.