Starbucks

Grupa AmRest szacuje, że jej przychody ze sprzedaży w III kwartale 2012 roku, z wyłączeniem wyniku AmRest LLC, wyniosły 601,5 mln zł, co stanowi wzrost o 12,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Analogiczna sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 13,1 proc. – podał AmRest w komunikacie. Suma sprzedaży wygenerowanej w dywizjach CE i rosyjskiej wyniosła w III kw. 2012 r. 464,3 mln zł, co stanowi wzrost o 14,4 proc. w porównaniu do III kw. 2011 r. Sprzedaż wygenerowana w obu dywizjach w walutach lokalnych wzrosła o 14,9 proc. rdr.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia, wyniosła 137,2 milionów zł i wzrosła o 7,4 proc. rdr w zł i 7,7 proc. rdr w euro. Sprzedaż wygenerowana w AmRest LLC wyniosła 193,8 mln zł, wzrastając o 15,5 proc. rdr w zł i wzrastając o 2,4 proc. rdr w USD.

Przychody AmRestu w I połowie 2012 roku wzrosły o 41,6 proc. do 261 mln euro, EBITDA wzrosła o 50,4 proc. do 33 mln euro, marża EBITDA wzrosła z 11,9 proc. do 12,7 proc., zysk netto wzrósł o 11,5 proc. do blisko 6 mln euro. Do końca roku spółka planuje otwarcie kolejnych 40 restauracji w tym 10 restauracji La Tagliatella na nowych dla AmRest rynkach, z których pierwsze spodziewane jest w Chinach. W roku 2012 otwarte zostanie w sumie ok. 80 restauracji. Roczne nakłady inwestycyjne nie przekroczą 350 mln zł. Na koniec sierpnia 2012 firma prowadziła 719 restauracji pod szyldami: KFC, Burger King, Starbucks, La Tagliatella i Pizza Hut.