Władze Łomży chcą by w mieście, w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego zostało zbudowane wielofunkcyjne centrum handlowo-komunikacyjne. Inwestor ma postawić obiekt handlowy, połączony z istniejącym dworcem autobusowym PKS.

Urząd Miasta Łomża planuje budowę Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego. Przedsięwzięcie ma polegać na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, na którym aktualnie zlokalizowany jest dworzec PKS w Łomży. Celem jest stworzenie- jak czytamy w komunikacie-nowoczesnej infrastruktury łączącej szereg funkcji, takich jak : transportowe, administracyjne, handlowe, usługowe, biurowe, hotelowe, rozrywkowe, gastronomiczne, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe.

Powierzchnia komercyjna planowanej inwestycji ma wynosić około 15 tys. mkw. Jego uzupełnieniem ma być centrum przesiadkowe komunikacji autobusowej (autobusy międzymiastowe, podmiejskie oraz miejskie PKS- u oraz przewoźników prywatnych). Termin składania wniosków przez zainteresowanych inwestorów upływa 14 grudnia 2012.