Sklep Havo

24 października 2012 spółka Domex złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie ponad 40 elektromarketów  Havo. Domex jest właścicielem części sieci elektromarketów Media Expert oraz -przez spółkę OpenMedia- elektromarketów Avans.

– Zakup sklepów Havo to kolejny krok w kierunku budowy znaczącej, ogólnopolskiej grupy elektromarketów skupionych w jednych rękach. W ubiegłym tygodniu uzyskaliśmy pozytywną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą przejęcia marki i elektromarketów Avans, a kolejna transakcja związana z nabyciem ponad 40 sklepów Havo jest doskonałym potwierdzeniem dynamicznego rozwoju, prowadzonego przez nas od lat, biznesu – mówi Arkadiusz Tomala, prezes zarządu Domex sp. z o.o.

Bracia Tomalowie zarządzają obecnie elektromarketami pod dwiema markami – Media Expert oraz Avans. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji UOKiK dotyczącej przejęcia sklepów Havo będą właścicielami ponad 240 sklepów własnych i ponad 200 franczyzowych, zlokalizowanych w całym kraju.

– Dzięki zakupowi ponad 40 sklepów ze sprzętem Multimedia/RTV/AGD możliwy będzie skokowy wzrost przychodów z posiadanej przez nas sieci elektromarketów. Ta transakcja, to ogromna szansa dla prowadzonych przez nas linii biznesowych, ponieważ pozytywna decyzja UOKiK pozwoli nam na realizację założonych w strategii działań, czyli przede wszystkim rozwój sieci na terenie całego kraju – dodaje Arkadiusz Tomala.

Spółka Havo prowadzi działalność handlową w branży AGD/RTV od 1990 roku, obejmując swym zasięgiem zarówno sektor klientów detalicznych, jak i hurtowych. W 2006 roku do tradycyjnego kanału dystrybucji dołączony został kanał internetowy, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie klientów. Początkowo sklepy Havo zlokalizowane były wyłącznie w województwie podlaskim, natomiast w 2010 roku spółka rozpoczęła ekspansję w Polsce zachodniej, a nowe inwestycje objęły trzy województwa: pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie.

Od września 2008 roku podlaska sieć sklepów Havo działa w strukturach grupy Partner AGD RTV (wcześniej Eldom). Grupa Partner jest wspólnym przedsięwzięciem kilku polskich dystrybutorów sprzętów AGD i RTV. Obecnie Havo posiada 41 sklepów Partner AGD RTV w 37 miastach w północno – wschodniej Polski.

Grupa Domex działa w Polsce od ponad 20 lat. Jest jednym z operatorów marki Media Expert – ogólnopolskiej sieci elektromarketów, stawiającej na silną ekspansję przede wszystkim w miastach do 100 tys. mieszkańców. Spółka obecnie koncentruje się na rozwoju sieci sprzedaży i ekspansji na nowych rynkach.