Antoni Krzątała, Chairman of The Board, BNP Paribas Real Estate Polska

– Respektowanie i zrozumienie wzajemnych interesów najemcy oraz wynajmującego to podstawa kształtowania dobrych relacji – twierdzi Antoni Krzątała, Chairman of The Board, BNP Paribas Real Estate Polska.

– Dobrze funkcjonujące centrum handlowe, to zadowoleni najemcy, a w konsekwencji zwiększająca się wartość nieruchomości. Coraz częściej najemcy i wynajmujący akceptują tę zależność. Obecne spowolnienie gospodarcze, skutkuje tym, że konsumenci są coraz bardziej ostrożni w wydatkach, a zakupy dokonują w dyskontach. Wpływa to na obroty wszystkich branż i sklepów funkcjonujących w centrach handlowych. Jednocześnie stale zwiększa się liczba galerii i przez to trudniej skomercjalizować powierzchnie, szczególnie położone w mniejszych miejscowościach. Z tego względu zmieniają się założenia biznesowe marek oraz warunki zawieranych umów. Wynajmujący obniżają czynsze już nie tylko w pierwszym okresie funkcjonowania salonu, ale także akceptują i przejmują na siebie większe koszty związane z aranżacją powierzchni sklepów czyli tzw. fit-out. Przeznaczają także coraz większe budżety na akcje marketingowe i promocje centrum handlowego- mówi Antoni Krzątała.

Zdaniem Krzątały, zaobserwować można również tendencję do zawierania coraz mniej restrykcyjnych zapisów w umowach, w tym krótsze okresy najmu.

– Najemcą obecnie łatwiej wynegocjować łagodniejsze klauzury dot. zakazu konkurencji czy korzystniejsze zasady waloryzacji czynszu. Zapewniają sobie możliwość rozwiązania umowy, gdy obniża się standard centrum handlowego lub opłacane usługi eksploatacyjne wynajmujący świadczy w słabej jakości. Innym powodem do wypowiedzenia umowy może być sytuacja, gdy obniża się procentowy współczynnik wynajmu centrum przez inne marki, niekiedy nawet precyzyjnie wyszczególnione – twierdzi Krzątala.