Salon Apart

Prezes UOKiK uznała, że spółka Apart naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na firmę karę w kwocie ponad 970 tys. zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował zapisy w regulaminie e-sklepu Apart. Spółka zapowiada odwołanie się do sądu od tej decyzji.

Wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzbudziło m.in. ograniczenie odpowiedzialności za przesyłkę, gdy  konsument nie mógł umówić się z kurierem.

Zdaniem UOKiK, przedsiębiorca mógł w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu zamówień, a konsument straciłby możliwość dochodzenia swoich praw. Tymczasem, każdy sprzedawca odpowiada za zaniedbania swoje jak i podwykonawców.

Wątpliwości wzbudził także wymóg spisywania protokołu szkody w obecności kuriera, bez którego spółka nie rozpatrywała reklamacji uszkodzonego towaru. Zdaniem Urzędu, obowiązki określone przez Apart są nadmiernie uciążliwą formalnością, niewymaganą przez przepisy, a jej skutkiem byłoby odrzucenie nawet słusznej reklamacji. Zgodnie z prawem, nie można uzależniać dochodzenia roszczeń w przypadku zakupu wadliwego towaru od spisania protokołu szkody. Ponadto, niektóre uszkodzenia nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a w obecności kuriera konsument ma zazwyczaj ograniczone możliwości sprawdzenia towaru.

Urząd przeanalizował także informacje umieszczane na paragonach, które wprowadzały w błąd konsumentów, że reklamacja jest możliwa tylko na podstawie jednego dowodu zakupu – paragonu. Tymczasem, zgodnie z przepisami, dowodami zakupu są także faktury, wyciągi z konta, potwierdzenia płatności kartą itp. Zdaniem UOKiK, jeśli przedsiębiorca decyduje się na umieszczenie informacji o przysługujących konsumentom prawach, powinien to robić rzetelnie.

Zgodnie z kolejnym warunkiem, który wzbudził zastrzeżenia Prezes UOKiK, przesyłka, która nie została odebrana po sześciu miesiącach uważana była za porzuconą. Według przepisów, gdy konsument nie odbiera przesyłki, sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania. Może także wyznaczyć czas na jej odebranie. Niedozwolone jest jednak arbitralne decydowanie, że nieodebranie przesyłki oznacza jej utratę.