Wizualizacja Outlet Park Szczecin

Spółka developerska Echo Investment na publiczne zaproszenie Ministerstwa Skarbu Państwa, weźmie udział w negocjacjach dotyczących nabycia udziałów stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego  spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus z siedzibą w Warszawie.

Udziałami w PKS Polonus zainteresowani są również spółki: Mobilis, PKS w Warszawie, konsorcjum Raf Trans – Balmoral Properties 4 ED oraz Arriva Polska.

Echo Investment to spółka developerska, która realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowała dotąd w Polsce ponad 90 projektów, których łączna powierzchnia przekracza 800 tys. mkw.

Spółka Echo Investment SA planuje rozwój działalności na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie przygotowywana jest realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-biurowego Mundo w Budapeszcie oraz handlowo-rozrywkowego Korona w rumuńskim Braszowie.