Restauracja KFC

Spółka AmRest po dziewięciu miesiącach 2012 roku odnotowała prawie 43 mln zł zysku netto wobec 41 mln zł w roku 2011. Zysk operacyjny w tym okresie przekroczył 93 mln zł. W III kwartale 2012 roku AmRest miał 24 mln zł zysku netto, o 2 miliony więcej niż rok wcześniej.

Zysk operacyjny spółki w tym okresie wyniósł 40 mln zł i był o 9,5 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 36 mln zł. W analogicznym okresie 2011 roku spółka miała zysk operacyjny na poziomie 42 mln zł.

EBITDA wyniosła 83,5 mln zł wobec 80 mln zł rok wcześniej. Po uwzględnieniu 2,7 mln zł kosztów związanych z ekspansją na nowe rynki EBITDA wzrosła o 7,7 proc. do 86 mln zł.

Przychody w III kwartale wyniosły prawie 603 mln zł wobec 533 mln zł przed rokiem. W Polsce spółka osiągnęła w tym okresie przychody na poziomie ponad 268 mln zł, wobec ponad 243 mln zł w analogicznym okresie roku 2011

Największą poprawę przychodów zaobserwowano w Rosji, gdzie sprzedaż restauracji prowadzonych przez AmRest wzrosła o 47,3 proc. Silny wzrost przychodów był rezultatem zarówno rosnącej sprzedaży w restauracjach porównywalnych, jak i dynamicznego tempa nowych otwarć. W ciągu ostatniego roku (w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.) AmRest otworzył na rynku rosyjskim 11 nowych restauracji zwiększając portfel do 61 restauracji. Wzrost przychodów w Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu do trzeciego kwartału 2011 wyniósł 9,7 proc. i wynikał w większości z dodatkowych przychodów generowanych przez 50 nowo otwartych restauracji w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 roku.

Spółka AmRest zamierza do końca 2012 roku uruchomić na świecie kolejnych 15 restauracji, w tym kilka restauracji La Tagliatella na nowych dla AmRest rynkach, z których pierwsze spodziewane jest w Niemczech, w USA i Indiach. W roku 2012 powstanie w łącznie około 75 restauracji.

AmRest zarządza obecnie pięcioma markami restauracyjnymi w dziewięciu krajach Europy. Na koniec sierpnia 2012 firma prowadziła 719 restauracji pod szyldami KFC, Burger King, Starbucks, La Tagliatella i Pizza Hut. W planach spółki jest rozwój głównie sieci KFC, Burger King i Starbucks.