Stanisław Bogacki

-Wyniki finansowe po trzech kwartałach 2012 roku są słabsze. Głównie za sprawą wyjątkowego w tym roku trzeciego kwartału, a szczególnie dużego spadku sprzedaży i obniżenia marż we wrześniu – mówi Stanisław Bogacki, prezes zarządu Solar Company SA.

– Sprzedaż w październiku wzrosła o 28 proc. w porównaniu do wrześniowych wyników sprzedaży, ale spadła o 8 proc. w porównaniu rok do roku. Październikowy wzrost sprzedaży w pewnym stopniu potwierdza nasze wnioski o zachowaniach klientów we wrześniu. Po pierwsze nastąpiło zjawisko przesunięcia decyzji o zakupach na październik. Po drugie mieliśmy do czynienia z mniejszą skłonnością do zakupów, co obserwujemy poprzez spadek liczby paragonów, ale przede wszystkim znacznie wyższy spadek ich wartości. Cieszy nas znacznie lepszy poziom sprzedaży w październiku, jednak jeszcze za wcześnie na pewność, że nastąpi powrót w kolejnych miesiącach do normalnych poziomów sprzedaży jakie uzyskiwaliśmy w latach poprzednich. Nadal sytuacja w handlu jest trudna i nie mamy silnych danych potwierdzających zmianę nastrojów wśród konsumentów. Dane statystyczne obrazujące zachowanie się rynku detalicznego w ostatnich dwóch miesiącach nie są optymistyczne.

– Sprzedaż eksportowa narastająco za trzy kwartały 2012 roku wyniosła 4,3 mln zł. W ubiegłym roku za ten sam okres sprzedaż eksportowa wynosiła 2,6 mln zł. Oznacza to wzrost sprzedaży eksportowej w okresie trzech  kwartałów 2012 o 60 proc. Zdajemy sobie sprawę, że udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem Grupy Solar nie jest jeszcze na dużym poziomie, ale systematyczny wzrost ma dla Grupy znaczenie z punktu widzenia obranej strategii rozwoju sieci sprzedaży za granicami kraju. Do końca pierwszego półrocza 2013 roku planujemy otworzyć 4 sklepy partnerskie i 14 franczyzowych za granicą – podsumowuje Stanisław Bogacki.

Solar Company zajmuje się projektowaniem i sprzedażą odzieży damskiej oraz dodatków odzieżowych (torebki, paski, czapki, kapelusze, chusty itp.). Sieć sprzedaży spółki  w Polsce i za granicą obejmuje łącznie 234 placówki. W Polsce obejmuje sieć 196 punktów handlowych, składającą się z 72 sklepów własnych, w tym 8 sklepów typu outlet oraz 1 sklep internetowy, 8 sklepów franczyzowych oraz 116 sklepów partnerskich.

Za granicą sieć obejmuje 38 sklepów – 31 partnerskich oraz 7 franczyzowych zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Rosji, Ukrainie oraz na Słowacji, Litwie i Białorusi.