Rachel Lavine

– Polska pozostaje dla Atrium kluczowym obszarem i ponownie przyczyniła się do uzyskania przez grupę znaczących wyników. Dynamicznie postępują prace budowlane ważnego dla nas obiektu Atrium Felicity w Lublinie – powiedziała Rachel Lavine, prezes Atrium European Real Estate.

– Niemal 80 proc. jego powierzchni zostało już wynajęte znaczącym najemcom. Niezmiernie cieszę się na otwarcie centrum na światowym poziomie już w przyszłym roku – podkreśla Rachel Lavine.

Atrium finalizuje plany rozbudowy centrum Atrium Copernicus w Toruniu o 20 tys. mkw. w związku z przygotowaną do rozbudowy działką o powierzchni 3,8 akrów przylegającą do istniejącego centrum handlowego, która została zakupiona w kwietniu 2011 roku.

Dochód brutto z najmu (GRI) osiągnięty przez Atrium European Real Estate w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 roku wzrósł o 14,5 proc. do wysokości blisko 145 mln euro,  dochód netto z najmu (NRI) wzrósł o 19,5 proc. do ponad 137 mln euro.

Wyjątkowo dobre na tle rynku wyniki Atrium zawdzięcza polskim inwestycjom. Firma podkreśla, że zyskała na włączenu do swego portfela nieruchomości CH Promenada (Warszawa) i Molo (Szczecin), które zostały kupione w 2011 roku.

Wzrost wartości centrum Atrium Promenada o 22,2 mln euro wynika przede wszystkim z wprowadzonej przez Atrium, jako zarządcy, optymalizacji kosztów oraz stworzenia w obrębie istniejącego centrum handlowego nowej, dodatkowej powierzchni handlowej. Działania te przyczyniają się do wzrostu przychodów z czynszów oraz powiększenia powierzchni najmu całej galerii.

Polski portfel Atrium wypracował wzrost GRI o 18,5 proc. do 55 mln euro za pierwszych dziewięć miesięcy 2012 roku. GRI w ujęciu like-for-like wzrósł o 2,3 proc. do 42 mln euro. NRI wzrósł o 21,7 proc. do 55 mln euro, a w ujęciu like-for-like o 4,5 proc. do 42,2 mln euro. Komercjalizacja wszystkich 20 obiektów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wynosi 97,1 proc.

Atrium European Real Estate jest właścicielem, operatorem i deweloperem nieruchomości komercyjnych i centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej,