Wizualizacja Galerii w Wilanowie

– Mamy za sobą kolejny ważny okres. Po udanej emisji akcji, GTC podjęła kolejne działania mające na celu poprawę struktury bilansu oraz wyników operacyjnych – powiedział Alain Ickovics, przewodniczący rady nadzorczej Globe Trade Centre SA.

-Pod koniec października, spółka sfinalizowała sprzedaż Platinium Business Park, a także pomyślnie przedłużyła na lata 2017-2018 terminy zapadalności obligacji o wartości 50 mln euro – mówi  Alain Ickovics. 

– Krok ten umożliwia nam działanie pod mniejszą presją w zakresie sprzedaży aktywów, która będzie stopniowo kontynuowana. Dodatkowo spółka podjęła ważną decyzję o wycofaniu się z sektora małych centrów handlowych. Jej efektem było podpisanie umowy wiążącej, której celem jest sprzedaż trzech aktywów w Rumunii. Ponieważ nieruchomości te przynosiły straty, ich sprzedaż podniesie poziom przepływów finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynie pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3 do 4 mln euro rocznie. W tym trudnym przypadku, w związku z sytuacją rynkową, spółka wybrała możliwość jak najszybszej poprawy wyników operacyjnych, zamiast budowania wartości aktywów w dłuższej perspektywie – dodał Alain Ickovics.

Przychody Globe Trade Centre SA z wynajmu oraz usług  w III kwartale 2012 roku wzrosły do 34 mln euro. W okresie dziewięciu miesięcy 2012 roku przychody z wynajmy wzrosły o 1 proc. do 98 mln euro w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki zwiększeniu wskaźnika wynajęcia powierzchni komercyjnych do 90 proc. (87 proc. w 2011 r.), jak również dzięki ukończeniu nowych obiektów biurowych i handlowych: budynków Corius i Platinium Business Park V oraz Galerii Burgas.

Według stanu z września 2012 roku, część z ukończonych nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem poziomu wynajęcia oraz zakończeniem okresów wolnych od czynszu. Marża na wynajmie wyniosła 71 proc. w III kwartale 2012 roku oraz 73 proc. w okresie dziewięciu miesięcy 2012 roku.

Zysk brutto z działalności operacyjnej GTC SA w III kwartale 2012 roku wyniósł 24 mln euro, a w okresie dziewięciu miesięcy 71 mln euro. Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła 28 mln euro w trzecim kwartale 2012 roku oraz 39 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy. Strata przypisywana jest głównie ujemnemu przeszacowaniu wartości trzech aktywów w Rumunii, które spółka postanowiła sprzedać poniżej ich wartości księgowej w celu poprawienia wyników operacyjnych grupy. Strata wynika też ze spadku wartości wybranych nieruchomości w związku ze zmianą warunków rynkowych.

Strata netto wyniosła 24 mln euro w III kwartale 2012 roku oraz 43 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy 2012 roku, na co wpływ miała przede wszystkim aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązania podatkowe.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 września 2012 roku kształtowała się na poziomie 2 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 185 mln euro).

GTC w październiku 2012 roku odkupiła od Polnord pozostałe 50 proc. udziałów w projekcie, który zakłada realizację centrum handlowego Galeria Wilanów w Warszawie. W wyniku transakcji, GTC będzie realizować i zarządzać Galerią Wilanów samodzielnie.

Równocześnie z projektem w Wilanowie, GTC zamierza też realizować nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka.