Sean Briggs

– Rynek rosyjski jest niewątpliwie jednym z dominujących w Europie. Moskwa, Sankt Petersburg oraz inne miasta regionalne stwarzają nowe możliwości rozwoju dla zachodnich marek. O sile rynku świadczą również ekspansje marek rosyjskich w krajach Europy Zachodniej – powiedział Sean Briggs, Managing Director, Retail Agency, Eastern Europe Colliers International.

Tylko trzy duże transakcje zostały zawarte w trzecim kwartale 2012 roku w Europie Wschodniej, dwie z nich zostały zrealizowane na terenie Czech. To stosunkowo niewiele, ale w skali roku sytuacja na rynku inwestycji handlowych będzie wykazywać właściwe proporcje pod względem ilości transakcji w regionie. Stopy zwrotu utrzymywały się na stabilnym poziomie. Jedynie w Warszawie zanotowano spadek do 6 proc. dla najlepszych centrów handlowych oraz 7 proc. dla najlepszych ulic handlowych – podsumowała firma Colliers w raporcie dotyczącym sytuacji na rynku handlowym w Europie Wschodniej w trzecim kwartale 2012 roku.

Pomimo, że projekty będące w fazie budowy zanotowały spadek o 225 tys. mkw. w porównaniu z drugim kwartałem, można stwierdzić, że 1,99 mln. mkw. powierzchni w budowie to wciąż dużo. Moskwa oraz Kijów wiodą prym pod względem ilości nowej powierzchni i dostarczą na rynek odpowiednio 1 mln. mkw. oraz 354 tys. mkw. Następna w rankingu jest Sofia z 207 mkw. mkw. w budowie. Na tych rynkach  znajduje się 85 proc. wszystkich projektów będących w fazie budowy.

Wiele projektów realizowanych w regionie Europy Wschodniej powstało z opóźnieniem. Jest to zapewne odpowiedź deweloperów na niski poziom konsumpcji oraz spowolnienie w sektorze handlowym, co wpływa na decyzje o przesunięciu terminów oddania nowych obiektów, przynajmniej do czasu, aż kondycja rynku ulegnie poprawie. Mimo, że ilość nowych obiektów w fazie budowy spadła od połowy 2012 do poziomu poniżej 2 mln mkw., to zrealizowane inwestycje powiększą powierzchnię najmu o dodatkowe 13 proc.

Najwyższe stawki czynszu w przeliczeniu na euro notuje się na rynku rosyjskim, gdzie osiągają poziom nawet 510 euro mkw./miesiąc w Moskwie oraz 258 euro mkw./miesiąc w Sankt Petersburgu. Natomiast najniższe czynsze obowiązują w takich miastach jak Sofia (38 euro mkw./miesiąc), Bratysława (40 euro mkw./miesiąc) czy Zagrzeb (42 euro mkw./miesiąc).