Narastająco, po trzech kwartałach J.W. Construction Holding SA zanotowała ponad 211 mln zł przychodu, przy zysku operacyjnym na poziomie 41 mln zł oraz zysku netto w wysokości 2,5 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 24,28 proc.

Spółka buduje obecnie m.in. obiekt  handlowy- biurowy Hanza Tower w Szczecinie.

– Obraliśmy strategię dywersyfikacji źródeł przychodu mając na względzie  długofalowe zyski i rozwój- deklaruje Małgorzata Szwarc-Sroka, dyr. pionu ekonomicznego J.W. Construction Holding SA.

-Realizujemy ją poprzez prowadzenie biznesu w przyszłościowych segmentach rynku budownictwa komercyjnego tj. biurowo-handlowym i hotelowym, przy jednoczesnym utrzymaniu skali działalności na rynku mieszkaniowym. Przyjęty kierunek i związane z jego realizacją nakłady, przejściowo znajdują ujemne odzwierciedlenie  w wynikach, jednak docelowo powinny zapewnić stabilne wpływy do budżetu. To finansowe uniezależnienie się od kondycji jednego rynku daje firmie większą elastyczność, wiele nowych możliwości kształtowania sytuacji. Na koniec III kwartału portfel komercyjny spółki stanowi 8 zakończonych i realizowanych inwestycji, m.in. uruchomiony we wrześniu br. Czarny Potok – luksusowy Hotel i Spa w Krynicy Zdroju czy powstająca w Szczecinie Hanza Tower oraz nowe projekty w przygotowaniu – komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka.

J.W. Construction Holding SA – największy polski deweloper mieszkaniowy, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdyni i Poznaniu, a także za granicą. Generalny wykonawca własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe, m.in.: Hanza Tower w Szczecinie, Jerozolimskie Point w Warszawie.