Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska

Sfinks Polska, do której należą sieci restauracji Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło, po trzech kwartałach 2012 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 128 mln zł, co oznacza obroty na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku 2011.

Jednocześnie Sfinks zanotował kolejny znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży – po 9 miesiącach 2012 roku przekroczył on 13 mln zł wobec 7 mln zł rok wcześniej. Taki wynik oznacza poprawę rentowności sieci o 85 proc.

Największą dynamikę wzrostu obrotów zanotowały restauracje Chłopskie Jadło. Wzrost sprzedaży w trzecim kwartale rok do roku zanotowała też działająca w centrach handlowych sieć Sphinx. W jej przypadku dynamika obrotów wyniosła 2,5 proc.

Po dziewięciu miesiącach 2012 r. firma poniosła 9 mln zł straty netto , co oznacza poprawę wyniku o 0,8 mln zł. Natomiast w samym trzecim kwartale 2012 r. strata netto nie przekroczyła 1 mln zł, co oznacza poprawę o 50 proc.

– Na ukształtowanie wyniku netto miały wpływ inwestycje w marketing i działania wspomagające sprzedaż. Część z nich została zrealizowana wiosną i na początku lata, a kolejna tura przypadła na wrzesień. Nadal jednak największy udział w notowanej przez Sfinksa stracie mają obciążenia odsetkowe z tytułu kredytów oraz amortyzacja. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu zysku brutto ze sprzedaży o 85 proc. i nadal  będziemy konsekwentnie realizować strategię poprawy efektowności i zyskowności sieci – mówi prezes Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Na koniec września 2012 r. w ramach sieci Sfinks w Polsce działały 53 restauracje franczyzowe, 43 restauracje zarządzane przez operatorów oraz 12 zarządzanych bezpośrednio przez spółkę.  W ciągu 9 miesięcy roku 2012 uruchomiono siedem nowych restauracji Sphinx, a już w IV kwartale br. miało miejsce otwarcie nowej restauracji w Rzeszowie. W toku są prace inwestycyjne dotyczące kolejnych lokali.

– Bardzo duży nacisk kładziemy na to, by wszystkie nowe inwestycje miały realny potencjał osiągnięcia oczekiwanych przez nas wyników. Z podobną konsekwencją podchodzimy do restauracji obecnych w sieci. Jak widać po poziomie zysku ze sprzedaży, takie podejście przynosi realne efekty. Jednocześnie zwiększone zainteresowanie ze strony potencjalnych franczyzobiorców oraz obserwowana podaż nieruchomości komercyjnych pozwala nam starannie dobierać oferty – komentuje Sylwester Cacek.

Sfinks Polska zarządza 108 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 93 restauracji Sphinx (segment casual dining), 8 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 7 restauracjami Wook (segment casual dining).