Wizualizacja galerii w Kielcach

– Posiadane wolne środki pieniężne pozwalają nam spokojnie planować realizację kolejnych inwestycji. Co więcej nasze zadłużenie jest na bardzo niskim poziomie. Dzięki temu bez problemu możemy uzyskać finansowanie dłużne na realizację naszych projektów – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress.

Stopa zadłużenia ogólnego spółki spadła w III kwartale 2012 w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej o 2 pkt. proc. i wyniosła tylko 47,7 proc. Poziom zobowiązań krótkoterminowych spadł aż o 66 proc. ze niemal 112 mln do 38 mln zł.

Legnicka spółka rozpoczęła w tym czasie trzy inwestycje: w Chojnicach, Pile i Grudziądzu. W IV kwartale 2012 r. spółka planuje rozpoczęcie jeszcze jednej inwestycji – parku handlowego w Miejscu Piastowym koło Krosna. Według obecnych założeń w przyszłym roku ruszyć mają projekty w Duchnowie pod Warszawą, Kielcach, Olsztynie i Mielcu.

Rank Progress wypracował w trzecim kwartale 2012 roku ponad 36 mln zł zysku netto.

– Na zysk, jak zwykle, decydujący wpływ miały dwa czynniki: kurs euro i postępy w projektach inwestycyjnych. W zakończonym kwartale kurs był dla nas po raz kolejny niekorzystny i gdyby nie to, nasz wynik mógłby być znacznie wyższy. Rozpoczęliśmy jednak trzy z planowanych przez nas inwestycji, co pozwoliło przeszacować je do wartości godziwej i rozpoznać w zysku – tłumaczy Mariusz Kaczmarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Rank Progress.