Vistula

Na koniec III kwartału 2012 roku powierzchnia sprzedaży należącej do Vistula SA sieci detalicznej wynosiła 24 tys. mkw. i była o 3,4 proc. większa niż powierzchnia na koniec III kwartału 2011 roku. Wzrost powierzchni sprzedaży dotyczył zarówno segmentu odzieżowego jak i jubilerskiego.

W III kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ponad 90 mln zl i były na poziomie ubiegłorocznych. Sprzedaż detaliczna w III kwartale 2012 roku sięgnęła 83 mln zl i była o 3,2 mln zł ( 4 proc.) wyższa od sprzedaży detalicznej w III kwartale 2011 roku.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartle 2012 roku wyniosły 54 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w III kwartale 2011 roku. Sprzedaż detaliczna w salonach Vistula wzrosła o 2,5 mln zł ( tj. o 11,8 proc.) zaś w sklepach Wólczanka o 1, 8 mln zł ( tj. o 18,6 proc.). Firma zanotowała spadek sprzedaży w sklepach Deni Cler o blisko 1 mln zł tj. o 8,05 proc.

W III kwartale 2012 przychody Grupy ze sprzedaży w segmencie jubilerskim wyniosły 34,2 mln zl i były na poziomie roku ubiegłego.

Spółka Vistula, która jest właścicielem marek Vistula, Wólczanka, Deni Clear, W.Kruk do końca 2012 roku zamierza otworzyć jeszcze kilka salonów i stoisk firmowych w segmencie fashion i jubilerskim. Rozwój sieci sprzedaży jest finansowany ze środków pochodzących z działalności operacyjnej.