Właściciel sieci sklepów obuwniczych Wojas SA, po trzech kwartałach 2012 roku osiągnął skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w kwocie ponad 112 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży wpływ miał rozwój detalicznej sieci sprzedaży oraz wzrost sprzedaży w grupie sklepów porównywalnych, przy spadku sprzedaży w segmencie hurtowym i pozostałym.

Skonsolidowana marża brutto w tym okresie wyniosła 45,1 proc. w stosunku do 43,6 proc. po trzech kwartałach 2011 roku.

Zysk brutto od stycznia do końca września 2012 roku. wyniósł prawie 2 mln zł, co oznacza wzrost o  7,4 proc. Natomiast zysk netto wyniósł ponad 1,5 mln zł. Spółka Wojas 15 listopada 2012 roku uruchomiła swój 141. salon. Nowy punkt handlowy znajduje się w szczecińskiej Galerii Kaskada.

W III kwartale 2012 roku Wojas otworzyła dwa nowe własne sklepy w Polsce (CH Trzy Stawy Katowice, CH Klif Gdynia). Detaliczna sieć sprzedaży na 30 września 2012 roku liczy 137 sklepów własnych, z czego 129 w kraju i 8 na Słowacji. Dodatkowo spółka posiada 3 sklepy partnerskie na Ukrainie.

Założona w 1990 roku firma Wojas to też jeden z największych polskich producentów obuwia.