Sklep Bomi

Spółka Bomi SA zanotowała w trakcie trzech kwartałów 2012 roku przychody ze sprzedaży o około 43 proc. niższe niż w 2011 roku. Był to efekt problemów z płynnością finansową, prowadzonym procesem upadłości układowej oraz restrukturyzacją działalności spółki.

Skonsolidowane przychody grupy Bomi za okres trzech kwartałów 2012 roku to 625 mln zł (ponad 1 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego). Strata z działalności operacyjnej to blisko 797 mln zł, a strata brutto to 810 mln zł.

Firma – jak podkreślono w komunikacie – rozpoczęła realizację procesu upadłości układowej poprzez likwidację majątku w celu zrealizowania propozycji układowej dla swoich wierzycieli. Na dzień dzisiejszy spółka podpisała bezkosztowe porozumienia w przedmiocie zamknięcia kilkunastu placówek handlowych.

Firma w zakresie przejścia sklepów do formatu franczyzowego pod markami Bomi i Rast w rejonie warmińsko – mazurskiem zawarła jedną kompleksową umowę na łącznie 11 placówek w Olsztynie i drugą na dwa lokale własne w Olsztynie i Mrągowie z firmą Instal- REM Eksport sp. z o.o. (obecnie IBES sp. z o.o.). Na obszarze rejonu pomorskiego zostały zawarte trzy umowy franczyzowe z firmą Delta Pomorze sp. z o.o. W odniesieniu do rejonu mazowieckiego została złożona oferta proponująca zawarcie umowy franczyzowej z firmą AGS sp. z o.o. na dwie lokalizacje. Obecnie franczyzobiorca rozpoczął negocjacje w zakresie ustalenia parametrów umowy.