Wizualizacja Galerii Sudeckiej

Przychody operacyjne spółki Echo Investment w trzecim kwartale 2012 r. wzrosły w stosunku do 2011 r. o 45 proc. i wyniosły 159 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach 2012 r. spółka osiągnęła 435 mln zł przychodów, blisko 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku.

Przychody spółki w sektorze centrów handlowych wyniósły w III kwartale 75 mln zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2012 roku, sięgnęły one 225 mln zł.

Echo Investment to spółka developerska, która realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zrealizowała dotąd w Polsce ponad 90 projektów, których łączna powierzchnia przekracza 800 tys. mkw.

Spółka Echo Investment SA planuje rozwój działalności na rynkach zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie przygotowywana jest realizacja wielofunkcyjnego centrum handlowo-usługowo-biurowego Mundo w Budapeszcie oraz handlowo-rozrywkowego Korona w rumuńskim Braszowie.