Do Rank Progress należy m.in. Galeria Świdnicka

– Drugi kwartał naszego roku obrotowego był okresem, w którym istotnie poprawiliśmy naszą sprzedaż oraz wyniki – podkreśla Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

– Wyniki po całym pierwszym półroczu pozostają pod wpływem pierwszego kwartału naszego roku obrotowego (czyli drugiego kwartału roku kalendarzowego), który tradycyjnie jest dla branży okresem najsłabszym. Obecnie jesteśmy w trakcie najlepszego dla branży IT kwartału, i sprzedaż w pierwszych jego miesiącach kształtuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Bardzo intensywnie rozwijamy też nowy model sprzedaży – sprzedaż agencyjną (quasi franczyzowe), która pozwala nam dynamizować sprzedaż bez istotnego zwiększania kosztów stałych. Obecnie dysponujemy 14 sklepami w tym modelu, natomiast do końca roku planujemy w sumie 30 sklepów w modelu agencyjnym. Z dobrym przyjęciem spotkała się też zmiana ekspozycji w naszych salonach i widzimy już jej efekty w obrotach generowanych przez te sklepy – mówi Wojciech Buczkowski.

Spółka zamierza także stworzyć nowy wielofunkcyjny koncept – Komputronik Megastore. Będzie to centrum handlowo-rozrywkowo-szkoleniowe. Pierwszy taki punkt ma powstać w I kw. 2013 r. w Warszawie, a kolejny w II kw. 2013 w Poznaniu. Docelowo planowane jest uruchomienie 6 takich centrów.

Komputronik SA to dystrybutor sprzętu komputerowego w Polsce oraz operator sklepu internetowego ze sprzętem komputerowym www.komputronik.pl. Spółka wypracowała w II kwartale roku obrotowego 2012/2013 wzrost przychodów ze sprzedaży o 9,1 proc., do 254 mln zł.

W drugim kwartale roku obrotowego 2012/013 grupa kapitałowa Komputronik  osiągnęła zysk skonsolidowany w wysokości 328 tys. zł (w porównaniu do 400 tys. straty w tym samym okresie rok wcześniej), a sam Komputronik SA –  zysk w wysokości 1,9 mln zł (wobec 1,1 mln zł rok wcześniej). Narastająco po całym półroczu Grupa kapitałowa zanotowała stratę netto, co związane było z wpływem wyników za pierwszy kwartał roku obrotowego, który tradycyjnie jest dla branży najsłabszym kwartałem w roku.

Obecnie, jak poinformował zarząd, firma koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy marży, poprzez rozwój sprzedaży usług oraz sprzedaży e-commerce dającej możliwość zwiększania wolumenu sprzedaży, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Grupa optymalizuje także swoją sieć sprzedaży i intensywnie rozwija model sprzedaży agencyjnej, który generuje wyższe obroty handlowe z jednego punktu agencyjnego, w porównaniu do średnich obrotów klasycznego sklepu franczyzowego. Spółka zakłada także dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych i stopniowe zwiększanie udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej w całości przychodów.

Komputronik SA działa na polskim rynku od ponad 15 lat. Od 2007 r. spółka jest notowana na GPW. Dysponuje siecią sprzedaży złożoną ze 140 salonów własnych i franczyzowych oraz około 80 punktów partnerskich (KT Partner). Firma prowadzi także sprzedaż on-line ( zrealizowała blisko 2 miliony zamówień w internetowym sklepie Komputronik.pl. )

Komputronik SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należą również: Benchmark, Komputronik API, Idea Nord, Cogitary, Movity, KEN TI, a także czeska spółka K24.