– Śląsk jest drugim obok Warszawy najbardziej nienasyconym rynkiem pod względem dostępności powierzchni handlowych, dającym duży potencjał dla nowych inwestycji w tym sektorze – mówi Karina Kreja, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku, CBRE.

– Przy bliższym spojrzeniu na istniejącą ofertę handlową na Śląsku zwraca uwagę duża jednolitość projektów handlowych – są to głównie centra handlowe II generacji, z dużym hipermarketem i dodaną galerią modową. Brakuje galerii śródmiejskich, obiektów specjalistycznych oraz małych centrów handlowych o sąsiedzkim charakterze – dodaje Karina Kreja.

– Te nisze częściowo zostaną zaspokojone poprzez powstające projekty handlowe. Galeria Katowicka stworzy nową jakość na rynku śląskim i będzie to pierwsza galeria handlowa w całości zorientowana na miejskiego klienta przyjeżdżającego do centrum na zakupy i po rozrywkę. Z kolei Europa Centralna Helicala będzie największym w regionie parkiem handlowym, w zasięgu którego znajdą się również miasta północnych Czech. Z kolei planowane projekty rozszerzą obecnie dość ograniczoną ofertę rozrywkową. Zapowiedziany projekt Echo Investment to format galerii zdominowanej przez część rozrywkową. Takiej oferty wyraźnie brakuje na Śląsku, dlatego oceniamy, że projekt ten będzie cieszył się zainteresowaniem najemców i klientów- podkreśla Karina Kreja.

– W przyszłości oczekujemy, że oferta handlowa na Śląsku będzie się powiększać i poprawiać również poprzez modernizacje i rozbudowy istniejących już centrów handlowych. Taki potencjał mają między innymi Gemini Park w Tychach i Gwarek w Tarnowskich Górach.

– Obecnie podaż nowoczesnej powierzchni handlowej na Śląsku wynosi 958 tys. mkw., co przekłada się na nasycenie na poziomie 340 mkw. na każde tysiąc mieszkańców. Biorąc pod uwagę projekty w budowie, całkowita podaż na Śląsku wynosi 1,083 mln mkw. powierzchni najmu, co do końca 2013 roku przełoży się na wzrost nasycenia do poziomu 385 mkw. na każde tysiąc mieszkańców – nadal rejestrując jeden z najniższych wskaźników dla dużych miast Polski.