Klikomat w CH Forum

Zarząd NG2 SA poinformował, że przychody ze sprzedaży w  listopadzie 2012 roku przekroczyły 111 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10,8 proc. Przychody za okres styczeń – listopad wyniosły niemal 1,2 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011 o 19,7 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w  listopadzie wyniosły 108 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,7 proc., narastająco za okres styczeń – listopad wyniosły 1,14 mld zł i były wyższe o 26,8 proc. w stosunku do tego samego okresu 2011 roku.

Na dzień 30 września 2012 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej NG2 SA obejmowała 713 placówek, w tym 362 krajowe salony firmowe CCC (283 – na 30.09.2011), – 5 butików Quazi (39 rok wcześniej), 30 butików Lasocki, 186 sklepów Boti (220  we wrześniu 2011), a także  65 sklepów franczyzowych (w Polsce: 46 sklepów Boti i  8 CCC, 5 salonów CCC w Rosji, 2 salony CCC na Łotwie, 3 salony CCC w Rumunii oraz 1 salon CCC w Kazachstanie (114 sklepów, w tym 64 Boti – na 30.09.2011) Ponadto do spółki NG2 należy 57 salonów firmowych CCC w Republice Czeskiej (49 – rok wcześniej), 7 salonów firmowych CCC w Republice Słowackiej oraz 1 salon firmowy CCC na Węgrzech.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach  własnych NG2 wzrosła do końca września 2012 o 21,8 proc. i wynosi 177,9 tys. mkw. (w tym: 156,1 tys. mkw. w Polsce). Rok wcześniej wynosiła ona  146,1 tys. mkw. (w tym 130,8 tys. mkw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 44,0 proc. i wynosi 11,6 tys. mkw. (w tym 7,2 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 20,7 tys. mkw. na 30.09.2011 (w tym 19,8 tys. mkw. w Polsce).