Sklep Planet Outdoor w CH Wola Park
Sklep Planet Outdoor w CH Wola Park

Spółka Euromark Polska po odnotowaniu rekordowych strat w roku obrotowym 2011/2012 oraz wypowiedzeniu przez banki jej umów kredytowych, sprzedała prawa do znaków towarowych marek Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor.  29 listopada 2012 złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu.

Firma Euromark podała, że jej spółka zależna Outdoor Brand Management Limited z siedzibą w Birmingham nie uiściła spłaty odsetek dla pożyczkodawcy – TMR Investments Limited. Dlatego też spółka zawarła umowę sprzedaży praw do znaków towarowych marek: Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki. Stronami umowy są spółka zależna, jako sprzedawca, spółka Khyam Limited z siedzibą w Birmingham, jako nabywca oraz spółka TMR Investments Limited (pożyczkodawca) i jednocześnie główny udziałowiec emitenta. Umowa sprzedaży znaków towarowych opiewa na kwotę prawie 2,3 mln zł plus VAT.

TMR Investments Limited wyraził zgodę na sprzedaż znaków towarowych i znaki te zostały przeniesione z uwzględnieniem obciążających je zastawów pod warunkiem, że przychody z ich używania będą wpłacane bezpośrednio do tej spółki. Ponadto nabywca zobowiązał się do przejęcia należności związanych ze spłatą odsetek dla spółki zależnej.

Przypomnijmy, Euromark stracił kilka tygodni temu kredyty udzielone przez Millenium, BNP Paribas i BRE Bank. W roku obrotowym 2011/2012 (zakończonym w sierpniu) odnotowała 45,5 mln zł straty. Przychody ze sprzedaży w tym okresie spadły o 40 proc. do 92,5 mln zł. Natomiast wartość kapitałów własnych spadła z prawie 54 mln zł do 7,9 mln zł. Zobowiązania krótko- i długoterminowe wyniosły łącznie ponad 60 mln zł. Zdaniem Timothy Marka Robertsa, prezesa spółki – przyczyną kłopotów Euromark są działania podejmowane przez poprzedni zarząd. Między innymi nie zareagowano wówczas na zmniejszającą się sprzedaż anulując zamówienia lub przyspieszając produkcję już opłaconych towarów. Ponadto, umowy kredytowe zawarte z trzema bankami finansującymi działalność spółki, zostały nieprawidłowo skonstruowane co doprowadziło do problemów z kredytodawcami.

W roku obrotowym 2011/2012 spółka otworzyła dwa nowe sklepy Planet Outdoor zlokalizowane w galerii handlowej Echo Kielce oraz centrum outletowym Futura Park w Modlniczce. Ogólna liczba sklepów detalicznych wynosi 23 plus 4 sklepy w spółce zależnej Espina-Sport.

W tym czasie spółka otworzyła wspólnie z nowymi kontrahentami 15 sklepów agencyjnych oraz zamknęła 20 sklepów, zamykając okres obrachunkowy z 73 sklepami agencyjnymi.

Euromark Polska SA powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych, dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.