Salon Intersport
Salon Intersport

Przychody netto ze sprzedaży w sklepach należących do  Intersport Polska SA, osiągnięte w listopadzie 2012 roku wynoszą niemal 14,2 mln zł. Są one niższe o 2,9 proc.  w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. W listopadzie 2011 spółka odnotowała przychody w wysokości przekraczającej 14,6 mln zł.

Narastająco, w okresie od stycznia do listopada 2012 roku wartość przychodów netto ze sprzedaży spółki wynosi ponad 203,4 mln zł i jest wyższa o 19,4 proc od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie
ubiegłego roku, gdy przychody Intersport Polska przekroczyły 170 mln. zł.

Listopad jest drugim z kolei miesiącem gdy przychody Intersportu spadają. Już  w październiku 2012 roku były one  niższe o 5,6 proc. Dziesięciomiesięczne przychody spółki były zaś wyższe o 21,5 proc. od  osiągniętych w  analogicznym okresie ubiegłego roku (156 mln zł). Zarząd spółki podkreślał wtedy, że sezonowość sprzedaży to typowe zjawisko w branży sportowej wynikające z niższych cen ­asortymentu letniego. Intersport co roku w cieplejszych miesiącach odnotowuje straty, a sukcesem jest ich minimalizowanie.

Intersport Polska SA należy do Grupy Intersport i posiada  32 salony sprzedaży,  zlokalizowane w 21 miastach Polski.