Anna Rak, Trusted Shops
Anna Rak, Trusted Shops

Regulacje prawne podlegają ciągłym zmianom, które wiążą się z koniecznością dostosowywania i aktualizowania regulaminów. Dlatego też właściciele sklepów internetowych powinni zwrócić szczególną uwagę na niedozwolone klauzule dodawane do rejestru UOKiK, które wciąż są stosowane przez wiele e-sklepów.

Należy bowiem pamiętać, że UOKiK nakłada kary na firmy prowadzące sklepy internetowe, które wprowadzają klientów w błąd lub przenoszą swoje obowiązki na klienta.

– Jednym z niedozwolonych klauzul jest zapis w regulaminie, że firma ma prawo do jego zmiany. Wiele sklepów posiada taki zapis w swoim regulaminie często nawet nie będąc świadomym, że już tym zapisem łamie prawa konsumenckie – mówi Anna Rak, jedna z panelistek konferencji IAB Akademia eCommerce.

– Nie można narzucić zmiany regulaminu klientowi, który dokonał zakupu, akceptując już wcześniejszy regulamin. E-konsument zawarł ze sklepem umowę na określonych warunkach i oznacza to, że sklep nie może jednostronnie ich zmienić. Nowe zasady mogą obowiązywać tylko kolejnych kupujących, którzy dokonują zakupów po zmianie zasad – dodaje.

Zdaniem Anny Rak wielu właścicieli e-sklepów przerzuca problemy związane z dostawą na klientów.

– Dzieje się tak, ponieważ współpraca z firmami kurierskimi jest trudna. Małych sprzedawców obowiązują standardowe umowy określające przejęcie reklamacji w firmie kurierskiej przy spełnieniu szeregu wymagań. Trzeba jednak pamiętać, że to konsument musi być chroniony i to e-sklep musi zadbać o to, by produkt dotarł do kupującego cały i niezniszczony. To sprzedawca ma umowę z konsumentem i odpowiada za wywiązanie się z niej. Niestety, problemy z kurierem i obowiązki wynikające z tych umów są problemem sklepu – twierdzi Anna Rak.

– Klient nie może czuć się odpowiedzialny za zniszczenie paczki czy uszkodzenie przesyłki. UOKiK nakłada kary na firmy, które nie biorą odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki. W regulaminie nie może być też informacji, że zwrot towaru jest przyjmowany tylko w oryginalnym opakowaniu. W takim przypadku musi być wystosowana prośba do konsumenta, a nie nakaz. Konsument ma możliwość sprawdzenia rzeczy w tzw. ramach zwykłego zarządu. Więc posiadając zapis, że przyjmujemy zwroty tylko w oryginalnym opakowaniu narażamy się na karę. Takie zapisy już zostały wpisane na listę klauzul niedozwolonych UOKiK.

Warto wspomnieć, że ustawa przewiduje jednak pewne wyłączenia spod prawa konsumenta do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi na przykład w przypadku nagrań audio i wideo po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Według specjalistów rynku e-commerce, bardzo ważne są też zasady rozsyłania newslettera. Mailing musi się odbywać tylko za zgodą konsumenta. Jedną z regulacji dotyczących reklamy drogą elektroniczną jest bowiem Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazująca przesyłania niezamówionej informacji handlowej. Przepisy jasno stanowią, że udowodnienie otrzymania zgody leży po stronie nadawcy.