Sklep Planet Outdoor w CH Wola Park
Sklep Planet Outdoor w CH Wola Park

Euromark Polska SA, właściciel sieci sklepów Planet Outdoor będzie miała tymczasowego nadzorcę sądowego, który dokona zabezpieczenia majątku. Taką decyzję podjął Sąd na wniosek Banku Millenium SA, który jest wierzycielem spółki. W związku z tym Euromark Polska poinformował, że tymczasowo planuje wstrzymać sprzedaż prowadzoną w swoich sklepach.

Sąd nakazał dodatkowo zabezpieczyć majątek Euromark Polska SA, zakazując spółce dokonywania czynności rozporządzających wszelkim majątkiem, poprzez zbywanie poszczególnych jego składników lub dokonywanie jakichkolwiek obciążeń.

Przypomnijmy, spółka Euromark Polska po odnotowaniu rekordowych strat w roku obrotowym 2011/2012 oraz wypowiedzeniu przez banki jej umów kredytowych, pod koniec listopada 2012  złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Poinformowała też o sprzedaży praw do znaków towarowych marek Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor.

Firma posiada 26 salonów sprzedaży Planet Outdoor, z czego większość z nich mieści się w centrach i galeriach handlowych.

– W umowach najmu przypadek upadłości najemcy jest bardzo szczegółowo opisany. Wynajmujący może taką umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, żądać odszkodowania  (o ile takie zostało określone w trakcie negocjacji), natychmiast zamknąć i przejąć sam sklep. Wynajmujący ma dwa tygodnie na wypowiedzenie umowy najmu od dnia złożenia wniosku o upadłość. Potem wszystkie zobowiązania wchodzą do masy upadłościowej – powiedziała redakcji Retailnet Magdalena Frątczak, dyrektor działu powierzchni handlowych w firmie CBRE.

Euromark Polska SA powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych, dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.