Redan SA
Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA

Zarząd Redan SA zwrócił się do banków oraz inwestorów finansowych będących obligatariuszami finansującymi spółkę o zawieszenie do 28 lutego 2013 r. spłaty rat  kapitału oraz ustalenie nowego harmonogramu. Wszystkie należne odsetki, w tym odsetki od obligacji, będą wypłacane zgodnie z dotychczasowymi zapisami.

Jak wyjaśnił zarząd w opublikowanym raporcie przyczyną wyjścia z taką propozycją jest nałożenia się w pierwszym kwartale 2013 r. terminów spłaty zobowiązań wynikających z obligacji serii A oraz kredytów i limitów gwarancyjnych oraz akredytowych w bankach.

-Takie zagęszczenie terminów przy jednocześnie poniesionych przez nas stratach mogłoby spowodować, że każda z finansujących nas instytucji zaczęłaby się oglądać na drugą – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA

-Zapraszając wszystkie je razem do rozmów powodujemy, że będą tak samo traktowane zarówno w zakresie uzyskiwania zabezpieczeń jak i harmonogramów spłaty zobowiązań. To spowoduje, że cały proces będzie dla każdej z nich zrozumiały i przejrzysty, a przez to dla nas przewidywalny- podkreśla Bogusz Kruszyński.

Zamiarem Spółki jest – jak zaznaczono w komunikacie- zawarcie tej umowy do Świąt Bożego Narodzenia, tak aby możliwe było na początku stycznia 2013 r. przeprowadzenie „technicznej” emisji obligacji na 3 miesiące – w celu refinansowania na czas rozmów rocznych obligacji Redan serii A, które mają termin wykupu 12 stycznia 2013 roku.

Styczeń 2013 r. Redan zamierza poświęcić na omówienie z finansującymi go instytucjami różnych możliwych scenariuszy działania i wyników, które one spowodują.

-Sytuacja na rynku nie jest łatwa, dlatego zależy nam, aby nasi partnerzy znali jak najlepiej wpływ różnych wariantów na nasze wyniki.- powiedział Bogusz Kruszyński.

Jak podkreślił dzięki temu ustalimy taki harmonogram spłaty, aby dawał on maksymalny możliwy komfort i nam i finansującym nas instytucjom.

Porozumienie wdrażające w życie te zasady powinno zostać zawarte do końca lutego 2013 r.- zadeklarował Redan SA.

Redan prowadzi sprzedaż w 4 sieciach detalicznych: Top Secret, Top Secret&Friends, Troll oraz Textilmarket liczących ponad 500 sklepów.