Biedronka

Jeronimo Martins w ciągu najbliższych trzech lat zamierza zainwestować w Polsce ok. 7,7 mld zł. (75 proc. wszystkich planowanych w tym czasie wydatków inwestycyjnych). W 2012 roku spółka zainwestowała w Polsce blisko pół miliarda euro. Jest to 80 proc. jej globalnych wydatków na inwestycje. Portugalski właściciel sieci sklepów  Biedronka deklaruje, że zamierza zwiększyć ich liczbę z 2 tys. obecnie, do 3 tys. w 2015 roku. W 2013 roku zaplanowano m.in. otwarcie 270 nowych Biedronek oraz dwóch centrów dystrybucyjnych.

Jak podkreślają przedstwiciele portugalskiej spółki, Polska pozostaje dla Jeronimo Martins rynkiem priorytetowym.  Najważniejszymi zadaniami  jakie firma stawia przed sobą w 2013 roku ma być dalszy, dynamiczny rozwój w Polsce, zwiększenie zysków portugalskiej części koncernu oraz ekspansja na rynek kolumbijski. Dzięki zyskom osiagniętym w 2012 roku spółka zamierza też  przeznaczyć na wypłatę dywidendy 150 mln euro.

Obroty Jeronimo Martins Polska w 2011 roku przekroczyły 5,7 mld euro co oznaczało wzrost o ponad 25,1 proc. w stosunku do roku 2010,