Salon Gino Rossi

Zarząd spółki Gino Rossi SA podjął działania zmierzające do przeprowadzenia emisji obligacji. Pozyskane środki zostaną w głównej mierze przeznaczone na refinansowanie zadłużenia w bankach oraz zwiększenie kapitału obrotowego spółki. Maksymalna wartość emisji wyniesie  50 mln zł.

– Planowana emisja obligacji jest działaniem alternatywnym dla prowadzonych równolegle z bankami rozmów zmierzających do uzyskania refinansowania kredytów. Istotnym elementem restrukturyzacji finansowej jest pozyskanie finansowania na zwiększenie wartości kapitału obrotowego, co pozwoliłoby na podjęcie działań zwiększających wartość sprzedaży – mówi Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.

W ocenie zarządu wyniki III kwartału 2012 roku potwierdzają słuszność przyjętej strategii sprzedażowej oraz pokazują efekty prowadzonej restrukturyzacji. – W kolejnych kwartałach spodziewamy się kontynuacji pozytywnych efektów tej strategii i ich odzwierciedlenia we wzroście wartości spółki dla akcjonariuszy – podsumowuje Malicki.

W IV kwartale 2012 r. spółka planuje zoptymalizowanie poziomu zapasów towarów oraz asortymentu marki Gino Rossi. Zarząd planuje także otwarcie nowych sklepów, w tym zagranicznych, oraz modernizację dotychczasowych salonów firmowych Gino Rossi i Simple.

Celem na przyszły rok jest wzrost wartości eksportu o 20-30 proc. Spółka skupi się na rozwoju sprzedaży eksportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na starannej selekcji sklepów multibrandowych ( wprowadzanie do sklepów multibrandowych stoisk firmowych z własnym wystrojem) oraz na uruchomieniu sklepów internetowych obu marek.

Gino Rossi planuje otworzyć w 2013 roku do 5. sklepów obuwniczych i 4 sieci odzieżowej Simple.

Przypomnijmy, jednostkowe przychody ze sprzedaży Gino Rossi w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. przekroczyły 83 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 9 proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2011 r.  W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Gino Rossi wzrosły o 15,4 proc. osiągając po trzech kwartałach 154,7 mln zł.

Obecnie Gino Rossi posiada około 100 sklepów obuwniczych w Polsce i za granicą ( m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach, na Ukrainie). W skład Grupy Kapitałowej Gino Rossi wchodzą: Gino Rossi SA ( jednostka dominująca), Simple Creative Products SA ( właściciel ok. 50 butików z odzieżą Simple), MB Shops sp. z. o.o. ( spółka w likwidacji), Garda sp. z o.o., MWM – Gino Rossi sp. z o.o. ( w likwidacji) oraz Como sp. z o.o. ( w likwidacji) i zależna od niej Gino Rossi s.r.o.