Tajemniczy klient
Tajemniczy klient

International Service Check międzynarodowa firma badawcza, specjalizująca się w organizacji i obsłudze badań typu tajemniczy klient od sierpnia do listopada 2012 roku sprawdziła największe i najpopularniejsze centra handlowe w Polsce. Przeprowadzono 601 badań w 57 centrach handlowych.

Tajemniczy klient odwiedził m.in. Focus Parki w Bydgoszczy i Zielonej Górze, łódzką Manufakturę, CH Reduta, CH Arkadia, Galerię Jurajską w Częstochowie, Galerię Kazimierz w Krakowie i wiele innych.

Z raportu wynika, że zakupy najprzyjemniej robi się w CH Targówek w Warszawie. Gdańskie Centrum Handlowe Alfa zostało wyróżnione za dbałość o dobrą atmosferę i funkcjonalność, zaś CH Reduta w Warszawie za najlepiej zarządzane parkingi. Z usług gastronomicznych warto skorzystać w lokalach na terenie 6. zbadanych centrów: CH Reduta i CH Arkadia (Warszawa), CH Platan (Zabrze), Galeria Łódzka (Łódź), Focus Park (Zielona Góra) i Lublin Plaza (Lublin). Z kolei najwyższej jakości obsługę w supermarketach/delikatesach zapewniają centra handlowe: Ferio Konin, Galeria Jastrzębie, Alfa Gdańsk i Toruń Plaza.

Firma badawcza przeprowadziła po 8 – 12 badań w każdym centrum, w zależności od jego powierzchni i liczby punktów usługowo-handlowych. Tajemniczy klienci zbadali zarówno ogólną organizację, funkcjonalność i atmosferę panującą w centrach handlowych, jak i organizację oraz funkcjonowanie parkingów. Ocenie poddano też wygląd i kompetencje pracowników wybranych punktów Strefy Zakupów i Strefy Gastronomicznej oraz obsługę w delikatesach bądź supermarketach na terenie danego punktu.

Średni ogólny wynik osiągnięty we wszystkich badanych centrach handlowych wyniósł 78,1 proc. Najlepiej oceniono Centrum Handlowe Reduta w Warszawie, które uzyskało aż 90,8 proc. możliwych do zdobycia punktów. Dwa kolejne miejsca na podium należą się Centrum Handlowemu Promenada w Warszawie (90 proc.) oraz Galerii Olimp w Lublinie (88,9 proc.). Dla porównania – najsłabiej ocenione centrum osiągnęło 64,5 proc.

Raport Centra Handlowe