Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe
Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe

Immofinanz Group w pierwszej połowie roku finansowego 2012/13 zanotowała znaczny, ponad 15 proc. wzrost dochodów z najmu w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku finansowego, tj. wzrost z 283,7 mln euro do 326,7 mln euro.

Dochód z wynajmu w Polsce zwiększył się z 21,5 mln euro w pierwszym półroczu roku finansowego 2011/12 do 30,5 mln euro aktualnie, co stanowi 9,4 proc. łącznych dochodów grupy z wynajmu. Wyniki z działalności operacyjnej w Polsce wyniosły w omawianym okresie 30 mln euro, a ich wpływ na łączne wyniki operacyjne grupy wyniósł 12,0 proc. Zysk z działalności operacyjnej w Polsce wyniósł 8,1 mln euro (na dzień 31 października 2012 r.).

– W pierwszym półroczu kontynuowaliśmy trend z poprzedniego kwartału: osiągnęliśmy znaczący wzrost dochodów z tytułu najmu, a także zwiększyliśmy przepływy pieniężne. Cena naszych akcji, notowanych na giełdzie w Wiedniu, kształtowała się na dobrym poziomie, a nasza firma była jedną z najwyżej wycenianych wśród spółek nieruchomościowych w okresie od 1 stycznia do 3 grudnia – mówi Eduard Zehetner, prezes Immofinanz Group. – Aktualne wyniki stanowią solidną podstawę, by dobrze rozpocząć drugą połowę naszego roku finansowego, jak i początek roku kalendarzowego. Będziemy nadal zwiększać dochody z najmu, co jest wynikiem doskonałego zarządzania naszymi aktywami. W związku z tym oczekujemy także dalszej poprawy wyniku operacyjnego. Niestety, stagnacja w gospodarce miała również wpływ na nas, stąd też w konsekwencji tego będziemy inwestować tylko w starannie wybrane projekty nieruchomościowe, które spełnią nasze surowe kryteria rentowności.

Pomimo wzrostu dochodów z tytułu najmu, wyniki transakcji spadły o 7,5 proc. do kwoty 250 mln euro. W ubiegłym roku silny, pozytywny wpływ na wyniki firmy miało zakończenie projektów Silesia City Center i Maritimo Shopping Center. Zysk netto Immofinanz w omawianym bieżącym okresie spadł o 61 proc. do kwoty 103,3 mln euro. Zaś zysk netto skorygowany o kursy walutowe spadł o 51,4 proc. do kwoty 114,1 mln euro. Spadek ten przypisać należy obniżeniu wyceny nieruchomości inwestycyjnych, skorygowanych o zmiany kursów walut. Przepływy pieniężne brutto firmy wzrosły o 15 proc. w porównaniu rok do roku, do kwoty 225,1 mln euro.

W Polsce Immofinanz Group posiada 9,4 proc. łącznego portfolio firmy. W jego skład wchodzi 37 obiektów, z czego 24 to obiekty istniejące, 7 w trakcie planowania i 6 w budowie. Ich łączna wartość księgowa wynosi 983,9 mln euro (937,3 mln euro w obiektach istniejących, 30,9 mln euro w budowie, 15,8 mln euro w inwestycjach planowanych).

Portfolio istniejących inwestycji dzieli się na 18 budynków biurowych (17,4 proc. łącznego portfolio budynków biurowych), 3 obiekty handlowe (14,1 proc. łącznego portfolio obiektów handlowych) oraz 3 nieruchomości logistyczne (4,2 proc. łącznego portfolio aktywów logistycznych). Oczekiwana wartość po zakończeniu budowy bieżących projektów grupy w Polsce, między innymi Tarasów Zamkowych i biurowca Nimbus, wynosi 208,9 mln euro.