Gorsze prognozy dla handlu

W grudniu ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest bardziej negatywnie niż w listopadzie i gorzej niż w analogicznych miesiącach poprzednich siedmiu lat. – Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży są bardziej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Dyrektorzy sygnalizują trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań finansowych na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem; odpowiednie prognozy są bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w listopadzie – czytamy w grudniowym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym koniunktury w handlu.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w grudniu na poziomie minus 13 (w listopadzie minus 7). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 25 proc. (w listopadzie odpowiednio 14 proc. i 21 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Negatywne, gorsze niż w ubiegłym miesiącu oceny koniunktury zgłaszają przedstawiciele wszystkich branż: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 23 – spadek o 16 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), włókno, odzież, obuwie (minus 13 – spadek o 9 pkt. proc.) oraz żywnościowej (minus 11 – spadek o 4 pkt. proc.).

– Oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży są bardziej pesymistyczne od formułowanych w listopadzie. Podmioty sygnalizują trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań finansowych na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem; odpowiednie prognozy są bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w listopadzie – podaje GUS.

Przeprowadzone badania wykazują, że przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest dalsze ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców.

Stwierdzono, iż spośród badanych jednostek, w grudniu 4,6 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,2 proc. przed rokiem).  Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku, wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu oraz niedostatecznym popytem.