Redan SA
Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA

Spółka Redan, właściciel marek i sklepów odzieżowych Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket, zawarła porozumienie z bankami finansującymi działalność firmy oraz obligatariuszami. W ciągu trzech miesięcy Redan przedstawi długoterminowy business plan obejmujący program spłat całego zadłużenia. Łączna wartość udzielonych grupie Redan kredytów, limitów kredytowych, akredytyw i gwarancji oraz wyemitowanych obligacji wynosiła na 21 grudnia 2012 roku 51,2 mln zł.

– Osiągnięte porozumienie gwarantuje nam stabilizację finansowania naszego biznesu w kolejnych miesiącach. Dzięki temu będziemy mogli uzgodnić z finansującymi nas instytucjami najlepszy harmonogram spłaty zobowiązań dostosowany do warunków rynkowych oraz naszych możliwości – powiedział Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

– Sytuacja na rynku nie jest łatwa, ale optymalizujemy naszą działalność i dostosowujemy się do obecnych warunków. Naszym celem jest osiągnięcie w 2013 roku zysku. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze strony wszystkich najważniejszych partnerów finansowych z dużym optymizmem oceniamy plan na przyszły rok – dodał Bogusz Kruszyński.

Grupa odzieżowa zawarła porozumienie dotyczące procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego z wszystkimi głównymi wierzycielami, czyli DZ Bank Polska S.A., Kredyt Bank S.A. oraz obligatariuszami posiadającymi największe pakiety obligacji serii A i C wyemitowanych przez Redan. Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy, czyli do 31 marca 2013 roku. W tym okresie powinna zostać zawarta docelowa umowa regulująca zasady spłaty zadłużenia spółek z Grupy Redan na podstawie business planu zaakceptowanego także przez instytucje finansowe.

W czasie obowiązywania umowy Redan będzie spłacał jedynie odsetki od zadłużenia. Natomiast spłata rat kapitałowy zostanie czasowo zawieszona. Jednocześnie właściciele wyemitowanych przez Redan obligacji serii A zapadających 12 stycznia 2013 r. zobowiązali się do objęcia nowych trzymiesięcznych papierów dłużnych. Zapłata kontrahentom handlowym nie jest oczywiście w niczym ograniczona i będzie realizowana tak jak dotychczas.

Redan SA jest właścicielem marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka na koniec listopada 2012 roku posiadała 277 sklepów własnych sieci Textilmarket o łącznej powierzchni 61,2 tys. mkw. oraz 225 sklepów własnych i franczyzowych w sieci sprzedaży Top Secret, Troll i DryWash o łącznej powierzchni 35,9 tys. mkw. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.