Pasaż Czerwona Torebka

Spółka Czerwona Torebka posiadająca sieć pasaży handlowych 28 grudnia 2012 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Podczas otwarcia sesji kurs praw do akcji wzrósł prawie o 43 proc. do 10 zł.

Przypomnijmy, w ofercie publicznej firma przydzieliła 2.689.135 akcji serii D. Cena emisyjna wyniosła 7 złotych za akcję. Pozwoliło to firmie uzyskać kapitał na poziomie ok. 19 mln zł. Jednak w założeniach Mariusza Świtalskiego, właściciela sieci pasaży handlowych Czerwona Torebka było pozyskanie prawie 281 mln zł z oferty publicznej obejmującej 16.341.666 akcji serii D, przy cenie maksymalnej 17,2 zł. Spółka planowała całość pozyskanych środków przeznaczyć na rozwój projektu Czerwona Torebka. W szczególności na zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych docelowo do zabudowania pasażami Czerwona Torebka, sfinansowanie kapitału obrotowego niezbędnego dla sfinansowania budowy poszczególnych pasaży, sfinansowanie wkładu własnego w kredytach zaciąganych na refinansowanie wydatków poniesionych na budowę sieci Czerwona Torebka.

Czerwona Torebka SA rozwija ogólnopolską sieć pasaży handlowych. Dotychczas uruchomiono 27 pasaży, kolejnych 43 uzyskało pozwolenie na użytkowanie, a 45 jest na różnym etapie zaawansowania prac. Strategia spółki zakłada budowę do 2021 roku ok. 1,9 tys. obiektów o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 1,2 mln metrów kwadratowych.

Począwszy od 2015 roku spółka planuje otwierać ponad 200 placówek rocznie. Potencjał krajowego rynku dla swojego projektu szacuje natomiast na 4,5 tys. obiektów. Pasaże Czerwonej Torebki mają pełnić rolę centrów wygodnych zakupów. Oferta handlowa pasaży skierowana jest do konsumentów poszukujących dobrych jakościowo towarów i usług w atrakcyjnych cenach, a równocześnie pragnących dokonywać zakupów szybko, wygodnie i blisko miejsca zamieszkania.

Pasaże mają jednokondygnacyjną konstrukcję, złożoną z powtarzalnych modułów o powierzchni około 60 mkw. (z możliwością łączenia) z osobnymi wejściami. Dysponują oświetlonym parkingiem. Najemcami obiektów Czerwona Torebka są lokalni kupcy i osoby prowadzące punkty usługowe, jak również duże firmy m.in. Alior Bank, Mix Electronics, Kolporter, czy Merlin.pl.

W I połowie 2012 roku Czerwona Torebka miała 37,7 mln zł przychodów wobec 33,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 11,2 proc.. Zysk netto w tym okresie przekroczył 13,2 mln zł i był o 84,2 proc. wyższy niż w połowie 2011 roku.

Ostatnio uruchomiono pierwszy pasaż handlowy Czerwona Torebka w Warszawie. Pasaż składa się z 31 modułów, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1772 mkw. Dla klientów dostępny jest parking na 116 miejsc.