Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska SA

Spółka Sfinks Polska, która zarządza sieciami restauracji Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło, zawarła nowe porozumienie z ING Bankiem Śląskim i PKO BP dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki. Banki przystały m.in. na czasowe zawieszenie wszelkich spłat, wydłużenie okresu, w którym kredyty mają być uregulowane, częściowe umorzenie zobowiązań i zmniejszenie swojej marży. Dzięki temu Sfinks zyska dodatkowe środki na rozwój. W zamian spółka musi wykazać się działaniami inwestycyjnymi oraz odpowiednim poziomem wyniku na sprzedaży powiększonego o amortyzację.

– Jesteśmy zadowoleni z podpisania nowych uzgodnień z bankami. Dzięki temu więcej środków spożytkujemy na rozwój spółki w związku ze wzrostem potencjału inwestycyjnego umożliwiającego rozbudowę sieci. Wyniki ostatnich kwartałów pokazały, że nasz biznes nabiera rozpędu i rentowność sieci skokowo rośnie. Niestety ten impet był hamowany przez koszty obsługi kredytów. Udało nam się przekonać banki, że w obecnym czasie istotne jest zwiększenie potencjału sprzedażowego spółki poprzez otwieranie nowych, rentownych restauracji. Sfinalizowaliśmy negocjacje w dobrym momencie, gdyż to pozwoli nam zająć odpowiednią pozycję przed przewidywaną przez ekspertów poprawą koniunktury gospodarczej od 2014 roku – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Banki zagwarantowały sobie także dodatkowe zabezpieczenia. Jednym z nich jest przelew wierzytelności od firm zajmujących się obsługą płatności kartami we wszystkich restauracjach sieci Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło. Jednocześnie Sfinks ma do końca marca 2013 roku. pozyskać dofinansowanie w wysokości co najmniej 6 mln zł.

Sfinks Polska zarządza 110 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 95 restauracji Sphinx, 8 restauracjami Chłopskie Jadło i 7 restauracjami Wook. Trzy lokale Wook znajdują się w centrach handlowych.

Sfinks Polska po trzech kwartałach 2012 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 128 mln zł. Natomiast zysk brutto na sprzedaży w tym okresie wyniósł 13,3 mln zł.