Jan Mroczka, prezes Rank Progress SA

Spółka Rank Progress podpisała przedwstępną umowę zakupu gruntu w Oleśnicy, gdzie powstanie pierwsze z 81 planowanych przez spółkę minicentrów handlowych. Budowa obiektu ruszy już wiosną 2013.

Zgodnie z zapowiedziami zarządu legnickiego dewelopera, spółka rozpoczyna realizację rozpisanego na kilka lat projektu, zakładającego budowę 81 małoformatowych centrów handlowych w miastach liczących poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

– Grunt ten przejmujemy od inwestora, który uzyskał wszelkie niezbędne decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia budowy. Z realizacją projektu ruszymy zapewne pod koniec pierwszego półrocza 2013 roku – mówi Jan Mroczka, prezes Rank Progress. – Wejście do mniejszych miast z centrami o powierzchni handlowej około 6 tys. mkw. to dla nas jeden z priorytetów na najbliższe lata. Wierzymy, obserwując duże zainteresowanie ze strony najemców, że urzeczywistnienie tego zamierzenia zaowocuje sukcesem. Segment ten ma w naszej ocenie bardzo duży potencjał – podkreśla Jan Mroczka. Dodaje jednocześnie, że obecnie prowadzone są rozmowy z kilkunastoma podmiotami na temat przejęcia inwestycji w początkowej fazie lub zakupu gruntów pod takie małoformatowe obiekty.

Zgodnie z obecnym planem, legnicki deweloper komercyjny będzie budował od 4 do 10 minicentrów rocznie. – Założenia te są ostrożne i realistyczne. Jesteśmy w stanie prowadzić jednocześnie kilka dużych i nawet kilkanaście małych projektów w roku. Cykl budowy w przypadku małych obiektów jest relatywnie krótki – trwa około 6 miesięcy – i nie wymaga dużych nakładów finansowych  – zapewnia Jan Mroczka.

Według deklaracji zarządu Rank Progress, minicentrum w Oleśnicy zostanie oddane do użytku na przełomie 2013 i 2014 roku.

Rank Progress SA to firma inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Legnicy, działająca na polskim rynku nieruchomości od 1997 roku. Spółka specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie ich zabudowywanie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Rank Progress tworzy grupę kapitałową obejmującą spółki celowe, poprzez które realizowane są poszczególne projekty. Istotnym atutem Grupy Rank Progress jest bank ziemi, w którego skład wchodzą atrakcyjnie zlokalizowane grunty na terenie całej Polski.

Do głównych inwestycji realizowanych przez Grupę Rank Progress należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Po ukończeniu obiekty te są odsprzedawane lub oddawane w najem. W latach 2001 – 2012 Rank Progress zrealizował 25 projektów inwestycyjnych, były wśród nich także wielkopowierzchniowe centra handlowe. Wybudował  m.in. 7 własnych galerii handlowych. Trzy z nich (w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy) wciąż posiada, pozostałe ( w Kaliszu, Kłodzku, Zamościu i Zgorzelcu) zostały sprzedane.