Tomasz Popowski, Specjalista ds. klientów kluczowych, Grupa Energia
Tomasz Popowski, Specjalista ds. klientów kluczowych, Grupa Energia

– Dla Grupy Energia rok 2012 był bardzo ważny z uwagi na ilość i prestiż obiektów, dla których spółki grupy od tego roku świadczą kompleksową obsługę energetyczną. Wśród nich można wymienić obiekt City Center w Rzeszowie, Marcredo Center w Ciechanowie czy Galerie Dekada w Żyrardowie i Krakowie.

– W przyszłym roku spółka liczy na 15-20 nowych kontraktów. Ponadto, w nowym roku przewidujemy, przy okazji budowania nowych obiektów,  zaangażować się w eksploatację odnawialnych źródeł energii.

– W ramach prowadzonego rozwoju rozważamy wprowadzenie w nowym roku innowacyjnych rozwiązań na tym polu, aby zarówno wzbogacać swoją ofertę, jak i opierać swoją działalność o zdywersyfikowane źródła. Wynika to również z zapotrzebowania naszych obecnych partnerów na tego typu rozwiązania. Współpraca w tym obszarze pozwoli osiągać cele obu stronom – spółce rozwijać nową gałąź biznesu, natomiast naszym partnerom zaopatrywać się w energię wytwarzaną na swoim własnym terenie w oparciu o ekologiczne rozwiązania.