Sklep Bomi

W wyniku nieprzedłużenia umów spółce Bomi, zostaną zamknięte dwie istotne placówki firmy w centrach handlowych Klif w Warszawie i Gdyni. W związku z tą sytuacją zarząd Bomi zwraca się do banków o zaakceptowanie zmodyfikowanych propozycji układowych.

Nowe propozycje układowe spółki obejmują między innymi spłatę drobnych wierzycieli do kwoty 25 tys. zł w całości. Wszystkie pozostałe zobowiązania spółki wobec wierzycieli mają zostać zredukowane o 60 proc.

Jak komunikuje Bomi, co do pozostałych po redukcji 40 proc. zobowiązań, spółka proponuje spłatę 50 proc. ze 100 mln zł zobowiązań poprzez konwersję zadłużenia na akcje spółki Bomi po cenie emisyjnej 1,2 zł za akcję. Spłata pozostałych 25 proc. zobowiązań ma zostać rozłożona w czasie w odstępach kwartalnych na okres 10 lat.

Ponadto spółka podjęła decyzję o sprzedaży majątku nieruchomego spółki pod nadzorem sądu i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób pieniędzy na zaspokojenie wierzycieli hipotecznych (około 25 proc. ze 100 mln zł zobowiązań).

Jak podano w komunikacie redukcja zobowiązań ma zwiększyć szanse spółki na kontynuowanie działalności i obsługę zobowiązań układowych. Według Bomi wielkość uzyskanych przychodów z tytułu franczyzy za ostatni miesiąc oraz wynik w sklepach własnych zbliżający się do poziomu rentowności świadczy o możliwości powodzenia układu z wierzycielami.