Centrum handlowe
Centrum handlowe

Sprzedaż Złotych Tarasów i Manufaktury, to dwie największe transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w ubiegłym roku w Europie Środkowej. Według analityków Cushman & Wakefield spada jednak zainteresowanie inwestorów nieruchomościami z obszaru retail. Dzieje się tak kosztem rynku biurowego. Udział tych dwóch sektorów w wolumenie transakcji inwestycyjnych wyniósł odpowiednio 37 proc. i 45 proc.

Jak informuje Cushman & Wakefield w czwartym kwartale 2012 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła 1,826 mld euro. To znacznie więcej niż w trzecim kwartale (536 mln euro) i prawie tyle samo, co w tym samym okresie 2007 roku. W 2012 r. zainwestowano łącznie 3,71 mld euro, co stanowi zaledwie 59 proc. rekordowego wolumenu inwestycji w 2011 r. (6,29 mld euro) i ok. 25 proc. więcej niż w 2010 roku.

– Silny wzrost inwestycji w czwartym kwartale, zwłaszcza dzięki dużej aktywności inwestycyjnej w Polsce, nie był w stanie zrównoważyć dość słabych wyników inwestycyjnych całego regionu Europy Środkowej w pierwszych 9 miesiącach roku. W Polsce utrzyma się wysoki wolumen obrotów przy wzroście aktywności na czeskim rynku inwestycyjnym. W 2013 r. wartość wszystkich transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej nieznacznie przekroczy ubiegłoroczny poziom, przy czym Polska będzie nadal cieszyć się największym zainteresowaniem inwestorów – mówi Charles Taylor, partner w firmie Cushman & Wakefield.