Centrum handlowe
Centrum handlowe

Według prognoz instytutu GfK dotyczących siły nabywczej europejskich konsumentów, w 2013 roku potencjał zakupowy polskich konsumentów wyniesie w sumie 220 miliardów euro. Na tle pozostałych konsumenckich rynków europejskich da nam to 9 miejsce w rankingu zamożności.

W każdym z krajów analizy GfK biorą pod uwagę łączną wartość zasobów pieniężnych, którą konsumenci na danym rynku mogą przeznaczyć na całość konsumpcji, czyli zakupów obejmujących zakres od dóbr i usług podstawowych i niezbędnych, jak wydatki na utrzymanie czy żywność, po wydatki na dobra i usługi luksusowe, jak np. zagraniczne wyjazdy.

Analizy odnoszą się do potencjału zakupowego jako całości. Zdecydowanie gorzej wypada odniesienie tego potencjału do liczby ludności na danym rynku. Dla przykładu Hiszpanie, których jest jedynie o 24 proc. więcej niż Polaków, dysponują siłą nabywczą ponad dwuipółkrotnie wyższą od nas. Pierwsi w rankingu Niemcy, których jest dwukrotnie więcej niż Polaków, dysponują siłą nabywczą ponad siedmiokrotnie wyższą. Ze względu na sumaryczną wartość siły nabywczej polskich konsumentów jesteśmy w europejskiej czołówce, natomiast po przeliczeniu potencjału zakupowego na głowę pojedynczego Polaka wskaźniki zdecydowanie się pogarszają.

Przykładowy mieszkaniec Europy w skali całego 2013 roku będzie miał do wydania 12,8 tys. euro (po opodatkowaniu). Przeciętny mieszkaniec najzamożniejszego polskiego miasta – Warszawy – dysponuje w skali roku siłą nabywczą o wartości 9 969 euro, a więc o 20 proc. niższą od przeciętnej europejskiej.

W analizie najzamożniejszych rynków konsumenckich najwyższe pozycje w rankingu zajmują Norwegia i Szwajcaria, które mogą pochwalić się zamożnością swoich obywateli ponad dwukrotnie wyższą od przeciętnej europejskiej.