Salon Planet Outdorr w CH Wola Park

Firma Euromark prowadzi negocjacje z potencjalnym zagranicznym inwestorem zainteresowanym nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – poinformowała spółka w komunikacie. W grudniu sąd wydał postanowienie o upadłości Euromark Polska SA w celu likwidacji jej majątku. Wyznaczył syndyka masy upadłościowej, który nie podjął decyzji o wstrzymaniu działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę. Dlatego spółka Euromark może prowadzić sprzedaż w sklepach sieci Planet Outdoor.

Przypomnijmy, spółka Euromark Polska po odnotowaniu rekordowych strat w roku obrotowym 2011/2012 oraz wypowiedzeniu jej przez banki umów kredytowych, pod koniec listopada 2012 złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Natomiast Bank Millenium SA, który jest wierzycielem spółki wnioskował do sądu o upadłość likwidacyjną. Spółka poinformowała też o sprzedaży praw do znaków towarowych marek Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor.

Firma posiada 26 salonów sprzedaży Planet Outdoor, z czego większość mieści się w centrach i galeriach handlowych.

Euromark Polska SA powstała w 1993 roku jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkowo, podstawowym przedmiotem działalności była sprzedaż namiotów, śpiworów, plecaków i akcesoriów campingowych, dwa lata później spółka uzupełniła swój asortyment o odzież i obuwie. Spółka zaczęła dynamicznie rozwijać się od roku 1997, kiedy na rynek polski wprowadzono markę Campus.