Arkady Wrocławskie

Zarząd spółki Metro Group szacuje, że w roku obrotowym 2012, Metro Group zanotowało wzrost sprzedaży o 1,2 proc. do 66,7 mld euro. W samym czwartym kwartale ubiegłego roku sprzedaż Grupy wzrosła o 0,5 proc. do 19,4 miliardów euro (w walucie lokalnej: -0,5 proc.).

– Pomimo trudniejszych warunków rynkowych, szczególnie w południowej Europie, udało nam się zwiększyć sprzedaż w czwartym kwartale. Naszym celem jest wzmocnienie pozycji na tle konkurencji i w tym celu planujemy zwiększenie gamy produktów i umocnienie naszych marek własnych – powiedział Olaf Koch, prezes zarządu Metro Group.

Prezes Metro Group zaznaczył także, że biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe, wyniki sprzedaży były zadowalające, zarówno w ciągu całego roku jak i czwartego kwartału. – Najbardziej imponujący był rozwój Media Saturn w Niemczech. – Dzięki inwestycjom w sklepy flagowe oraz rozwojowi sprzedaży on-line możemy w 2012 odnotować wysoką dynamikę sprzedaży – dodał Koch.

W komunikacie spółki czytamy także, że tempo sprzedaży znacznie wzrosło pod koniec roku kalendarzowego. Sprzedaż w sezonie świątecznym była na zadowalającym poziomie, zwłaszcza w Media Saturn. W roku 2012 Grupa otworzyła łącznie 97 sklepów w 17 krajach (57 sklepów w samym w czwartym kwartale).

W roku finansowym 2012, sprzedaż w Metro Cash & Carry wzrosła o 1,6 proc. do 31,6 miliardów euro (w walucie krajowej: +0,7 proc.). Jednak wyjście z rynku w Wielkiej Brytanii miało negatywny wpływ na sprzedaż. Sprzedaż w Europie Wschodniej wzrosła znacząco w tym roku budżetowym. W szczególności rozwój w Rosji był bardzo pozytywny.

Sprzedaż w sieci Real wyniosła 11 mld euro (spadek o 0,1 proc.). W samym czwartym kwartale wzrost sprzedaży wyniósł 0,6 proc. do 3,1 mld euro. W Europie Wschodniej sprzedaż w walucie lokalnej w całym roku finansowym była bliska sprzedaży z 2011 roku pomimo zahamowania konsumpcji w Polsce i Rumunii. Barierą w uzyskaniu lepszych wyników była słaba sprzedaż produktów non-food.

Przypomnijmy, Metro Group ma około 2,2 tys. sklepów. Jest właścicielem centrów zaopatrzenia hurtowego Makro Cash & Carry, hipermarketów Real ( w listopadzie 2012 spółka sprzedała sklepy Real w Polsce, Rumunii, Rosji i na Ukrainie grupie Auchan) i marketów elektronicznych Media Markt oraz Saturn.