Mike Atwell, Starszy Dyrektor działu rynków kapitałowych na Europę Środkową i Wschodnią, CBRE
Mike Atwell, Starszy Dyrektor działu rynków kapitałowych na Europę Środkową i Wschodnią, CBRE

Zdaniem Mike’a Atwell, dyrektora Działu Rynków Kapitałowych CBRE na Europę Środkowo-Wschodnią, inwestorzy coraz częściej kierują swoją uwagę na rynek powierzchni handlowych. Taki kierunek inwestycji spowodowany jest m.in. wzrostem odsetka wolnej powierzchni w pozostałych segmentach powierzchni komercyjnej (tj. w sektorrze biurowym i magazynowym).

– Sektor powierzchni handlowych jest nadal oceniany bardzo dobrze, choć w związku z jego dojrzewaniem transakcje wymagają dogłębnej analizy konkurencji i wyników osiąganych przez najemców. Obecnie inwestorzy skupiają się na dwóch rodzajach aktywów. Dominująca grupa inwestorów poszukuje najlepszych centrów handlowych zlokalizowanych w rejonach śródmiejskich – dla takich aktywów kapitalizacja utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ok. 6 proc. Tak było np. w przypadku łódzkiej Manufaktury.

W opinii Mike’a Atwell, są też inwestorzy poszukujący tzw. dobrych okazji, którzy chcą kupować aktywa wymagające bardziej dynamicznego podejścia do zarządzania, ale oferujące jednocześnie dobre perspektywy wzrostu.

– Takie aktywa wyceniane są przez rynek na około 150 punktów bazowych niżej niż najlepsze centra. Inwestorzy skupiają swoją uwagę na tego typu nieruchomościach, gdy dostrzegają okazje do wdrożenia nowej strategii zarządzania obiektem oraz dokonania skutecznej redukcji ryzyka. Wtedy mogą liczyć na wzrost przychodów z najmu, a także niższą, a więc lepszą dla nich kapitalizację przy sprzedaży aktywów – dodaje Mike Atwell.