Salon Gino Rossi

Gino Rossi SA prognozuje, że w 2013 roku osiągnie 14,1 mln zł zysku operacyjnego EBITDA przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 228,6 mln zł. Ponadto utrzyma na koniec tego roku sieć sprzedaży składającej się z 88 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi oraz 52 salonów własnych i franczyzowych Simple.

Firma poinformowała również, że w tym roku wzrośnie sprzedaż spółki Gino Rossi o 14,5 proc., natomiast sprzedaż spółki Simple utrzyma się na tym samym poziomie.

Gino Rossi od kwietnia 2012 roku realizuje program restrukturyzacji, którego celem jest poprawa wyników finansowych oraz refinansowanie zadłużenia. Obecnie spółka funkcjonuje w warunkach niedostatecznego poziomu kapitału pracującego, co oznacza, że nie może w pełni realizować potencjału sprzedażowego wynikającego z popytu rynkowego. W ocenie zarządu zwiększenie w pierwszej połowie 2013 roku kapitału pracującego o ponad 3 mln zł pozwoliłoby zrealizować wyniki finansowe lepsze niż przedstawione w prognozie. Zarząd prowadzi prace nad realizacją różnych wariantów refinansowania zadłużenia i zwiększenia kapitału pracującego.

Po dziewięciu miesiącach 2012 roku Gino Rossi SA wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 8,3 mln zł wobec 0,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2011.

Obecnie Gino Rossi posiada około 100 sklepów obuwniczych w Polsce i za granicą (m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach, na Ukrainie). W skład Grupy Kapitałowej Gino Rossi wchodzą: Gino Rossi SA (jednostka dominująca), Simple Creative Products SA (właściciel ok. 50 butików z odzieżą Simple), MB Shops sp. z. o.o. (spółka w likwidacji), Garda sp. z o.o., MWM – Gino Rossi sp. z o.o. (w likwidacji) oraz Como sp. z o.o. (w likwidacji) i zależna od niej Gino Rossi s.r.o.

Gino Rossi planuje otworzyć w 2013 roku do 5. sklepów obuwniczych i 4 sieci spółki odzieżowej Simple.